wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Kalenderitem


Concert Hadriantus Koor Zondag 05.11.2017


Op zondag 5 november om 14.00u houdt het Wijgmaals Hadricantus koor een concert 'Requiem voor de Levenden' in de Hadrianus kerk. Tekst is van Gert Jan Slump; muziek van Nico Philipp Hovius. "Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven." Die woorden van Jezus bij het onderricht in de tempel is het sleuteltje voor het Requiem voor de Levenden. Dit muziekstuk is geïnspireerd door 'Ein Deutsches Requiem' van Johannes Brahms, het Zonnelied van Franciscus van Assisi en een geloofsgesprek tussen vijf mensen over leven en dood. Alhoewel sommige delen enige gelijkenis tonen met een dodenmis, wijkt 'Het Requiem voor Levenden' bewust af van de traditionele opzet van zulke mis. Zo wordt in sommige delen de troost die we mogen putten uit God's geborgenheid bezongen: 'gelukkig zijn die sterven in de Heer'. Dit is nogal weerbarstige taal, maar troostend tegelijkertijd. Tussendoor klinken de opwekkende woorden van het zonnelied van Franciscus. De voorbije maanden is er in Wijgmaal iedere dinsdagavond flink geoefend om dit muziekstuk eigen te maken voor de leden van Hadricantus. Naast 'Het Requiem voor Levenden' worden ook een aantal liederen gebracht, passend in de periode van Allerheiligen en Allerzielen. Het geheel staat onder leiding van de dirigent Quinten Vandevelde. Een soliste en instrumentalisten versterken 'Het Requiem voor Levenden'. Na het concert worden de aanwezigen verwelkomd in het praatcafé. Kaarten: 8 Euro in voorverkoop; 10 Euro aan de kassa. Meer info of kaarten bestellen: Rene.dewever@destiny.be of 0492/97 08 60.


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina