wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Kalenderitem


Soep op de stoep Zondag 10.12.2017

Warme soep. Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost! In het kader van de adventswerking van Welzijnszorg zal in onze kerk aan de kerkgangers na de eucharistieviering van 10 december 2017 een beker soep aangeboden worden. De soep wordt bereid door de ouders van de vormelingen, en de vormelingen zullen de soep aanbieden. Voor de beker soep kan een vrijde bijdrage geleverd worden. De opbrengst ervan gaat naar projecten van Welzijnszorg vzw. Welzijnszorg ondersteunt projecten in Vlaanderen om armoede te bestrijden. Ook de geloofsgemeenschap St.-Hadrianus Wijgmaal wil zo zijn bijdrage leveren!


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina