wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
St. Hadrianus parochie


Algemene + contactinfo

Weekendvieringen:

zaterdag: 18.00 uur
zondag: 09.30 uur

Parochie:
Sint - Hadriaan
Sint Hadrianusstraat 9
3018 Wijgmaal
Tel. 016 / 44 41 23
GSM: 0477 / 82 57 56
E-mail: st.hadriaan.wijgmaal@parochies.kerknet.be


Parochiesecretariaat:
Pastorie
St. Hadrianusstraat 9
3018 Wijgmaal
Tel. 016 / 44 41 23
GSM: 0477 / 82 57 56
E-mail: st.hadriaan.wijgmaal@parochies.kerknet.be

Openingsuren:
Dinsdag : 10.00 u. - 11.00 uur

Kerkfabriek :

Voorzitter: Marcel Van Der Schueren
Torenstraat 5, 3018 Wijgmaal
E.mail: marcel.vanderschueren@skynet.be

Secretaris: Willy Devos
Torenstraat 7, 3018 Wijgmaal
E-Mail: willy.devos@scarlet.be

Penningmeester: Paul Valkenaers
Meerstraat 18, 3018 Wijgmaal
E-mail: paul.valkenaers@telenet.be

Parochieadministrator: Deken Dirk De Gendt
Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee
E-mail: dirk.de.gendt@telenet.be

Leden:
Hendrickx Jan
Steenakkerstraat 1, 3018 Wijgmaal
E-mail: dejanhendrickx@gmail.com

Pierre Otte
Watermolenpad 2, 3018 Wijgmaal
E-mail: pierre.otte@telenet.be

Bob Tansy
Achtmeistraat 22, 3018 Wijgmaa
E-mail: birgit.tanesy@gmail.com


Kerk+leven, uw parochieblad:

Tekstverantwoordelijke: Marc Van Den Broeck
Remylaan 26, 3018 Wijgmaal - GSM 0496/59 46 64
e-mail: marc.van.den.broeck@telenet.be

Teksten: uiterlijk indienen 14 dagen vr verschijningsdatum op het parochiesecretariaat.

Parochieschool:

Vrije Basisschool De Twijg, Ursulinenstraat 1, 3018 Wijgmaal
tel.: 016/44.63.48
fax: 016/44.86.45
www.detwijg.be
e-mail: detwijg.directie@gmail.com

Parochiekoor :

Dirigent: Koen Vits
Voorzitter: Herman Verbruggen,
B. Descampslaan 82, 3018 Wijgmaal
Tel. 016/ 44.32.05

Doopsel:

Aanvragen: 2 maanden vr de doopdatum op het parochiesecretariaat Sint-Agatha
(tel.: 016/44 51 32). Adres: Aarschotsesteenweg 736, 3012 Wilsele Putkapel

Doopkalender

Eerste communie:

INSCHRIJVINGEN EERSTE COMMUNIE WIJGMAAL
Op zaterdag 10 mei 2014 doen de kinderen die begin september 2013 het tweede leerjaar zijn gestart hun Eerste Communie in de parochie Wijgmaal. De kinderen, die in de Basisschool De Twijg school lopen, hebben reeds geruime tijd een uitnodiging ontvangen om zich in te schrijven. Reeds vele kinderen en ouders gingen op deze uitnodiging in. De kinderen die via dit kanaal zijn ingeschreven, dienen op dit bericht dus niet te reageren. Misschien zijn er echter kinderen die in Wijgmaal wonen maar die naar een andere school gaan in het dorp, of in een andere gemeente onderwijs volgen in het tweede leerjaar. Ook deze kinderen willen wij uitnodigen om hun Eerste Communie te doen in Wijgmaal. De ouders van deze kinderen kunnen contact opnemen met de parochie, zodat ze een inschrijvingsformulier kunnen ontvangen en zich kunnen informeren omtrent de werkmethode die gevolgd zal worden, hoe ze het werkboekje 'Met Juul in de wolken' kunnen ontvangen, enz. Voor alle informatie hieromtrent kunnen zij terecht op het parochiesecretariaat op dinsdagvoormiddag tussen 10 en 11 uur, of telefonisch contact opnemen met de parochie op het telefoonnummer 016 44 41 23.


Hernieuwing van Doopbeloften - plechtige Communie:

Pinksteren

Infobrief 2015

Verantwoordelijke: Kitty Wijmeersch
Wijgmaalbroek 93 - 3018 Wijgmaal
tel.: 016/44.70.75 - 0495/ 56.20.75
e-mail: kitty-wymeersch@telenet.be

Huwelijk:

Aanvragen: 6 maanden vr huwelijksdatum op het parochiesecretariaat.

Begrafenissen:

om 10.00 uur

opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina