wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Parochienieuws
Uitgave: 03.12.2018
afbeelding EUCHARISTIEVIERINGEN

Zaterdag 8 december
18.00 u. Gebedsmoment

Zondag 9 december
09.30 u. 2e Zondag van de Advent. Soep in de kerk.
Voorganger: Dominique Vandebergh

Zaterdag 15 december
18.00 u. Gebedsmoment

Zondag 16 december
09.30 u. 3e Zondag van de Advent. Omhaling Welzijnszorg
Voorganger: Dirk De Vis

Woensdag 19 december
09.30 u. Schoolviering voor 1ste tot 6e studiejaar De Twijg
Voorganger: Dirk De Vis


FONDS PAROCHIALE WERKEN
Het rekeningnummer voor het fonds Parochiale werken: BE76 7343 2900 3595.
Vermeld bij uw milde schenking volgende vermelding: Parochiale Werken Wijgmaal

PAROCHIEBLAD
Heeft u uw parochieblad niet ontvangen? Bel naar 03/210 08 30, geef uw naam en volledig adres op en alles komt in orde.

TEKSTEN PAROCHIEBLAD
Heb jij ook nieuws van je vereniging, van je wijk, van je buren, en zou je die willen laten publiceren in het parochieblad? Graag 2 weken voor verschijnen bezorgen aan Marc Van Den Broeck: marc.van.den.broeck@telenet.be.

ZONESECRETARIAAT - RAND
Voor het bestellen van missen en binnenbrengen van documenten i.v.m. inschrijvingen vormsel, eerste communie enz. kan u beperkt terecht op dinsdagvoormiddag van 10.00u tot 11.00u. De aanvragers voor een doopsel verwijzen we naar 1 centrale persoon voor de zone Leuven aan de Dijle - Rand, namelijk mevr. Nelly Mestdagh, die de centralisatie van al de doopaanvragen doet in de geloofsgemeenschappen. Hier kan men gerust bellen op het nummer 016 44 51 32 of op nummer 0472 60 41 83.

HEILIGE WIVINA
Maandag 17 december is het naamfeest van de heilige Wivina die reeds lange tijd in onze kerk vereerd wordt. De heilige Wivina van Bijgaarden was een abdis van het klooster van Groot- Bijgaarden. Over haar levensloop is weinig met historische zekerheid bekend. Wivina werd geboren in Oisy in het Franse departement Pas-de-Calais in 1109 of 1103 ? en was een dochter van Hugo II. Ze zou een bevallig meisje zijn geweest, die door een zekere Richward ten huwelijk was gevraagd. Wivina had echter andere plannen met haar leven, wees hem af en zei dat ze liever een leven in kuisheid en in dienst van God wilde leven. De sage vertelt vervolgens dat Wivina in het jaar 1127 het ouderlijke huis ontvluchtte om samen met enkele gelijkgestemde zielen een kluizenaarsbestaan te leiden in de bossen nabij Groot Bijgaarden. Daar zouden ze een eenvoudig oratorium en enkele simpele kluizenaarswoningen gebouwd hebben. Ze hielden er een uiterst gestrenge levenswijze op na met vele verstervingsperiodes. Daarnaast volgde ze een vegetarisch dieet. Tijdens een reis zou ze gebeden hebben bij het licht van een kaars. Deze zou zijn uit gegaan en op wonderbaarlijke wijze uit zichzelf terug vlam gevat hebben. Enkele andere wonderen zijn eveneens aan haar toegeschreven.
In 1143 stichtte ze samen met Godfried III van Leuven het klooster van Groot Bijgaarden, waarvan ze de eerste abdis werd. Wivina zou daar overleden zijn op 17 december 1170.
In 1796 werden haar beenderen overgebracht naar de Onze-Lieve- Vrouw-ter-Zavelkerk in Brussel. Daar en in de abdij van Bijgaarden ( die naar haar genoemd : de Sint Wivina abdij) wordt ze nog steeds druk vereerd. Zij is de patrones tegen oog en keelpijn, koortsen en mond en klauwzeer. Ze wordt vaak afgebeeld in kloosterhabijt, met in de ene hand een staf ( dit duidt erop dat zij abdis was) en in de andere hand een brandende kaars. Haar naamdag is 17 december.
De parochie kreeg vorig jaar van een vriendelijke, discrete parochiaan een mooi archiefstuk in dat verband. We bezitten nu een waarschijnlijk oude ( helaas, geen uitgiftejaar op terug te vinden) affiche geproduceerd door kunstdrukkerij Lombaerts in Deurne, met Wivina's beeltenis en ons kerkgebouw er op afgebeeld. Dat werd ingeraamd en bij het beeld van de heilige Wivina vooraan rechts in de kerk geplaatst.AGENDA

CHIRO - WINTERDRINK EN FAKKELTOCHT
Chiro Wijgmaal organiseert zijn jaarlijkse winterdrink op vrijdag 7 december. Door het gigantische succes van vorig jaar zal er dit jaar ook weer een fakkeltocht zijn die zal van start gaan om 19.00u en ongeveer een uur tot een uur en half duren. Er zal gebruik gemaakt worden van herbruikbare en langer brandende tuinfakkels. Ze kunnen beter tegen een stootje wind en zijn tevens beter voor het milieu! Prijs voor deelname aan de tocht bedraagt 6 euro inclusief één consumptie chocolademelk of jenever. Meer jenever is aanwezig voor de luttele prijs van 1 euro per glaasje. Voor de fans zal er weer nagelklop voorzien worden! Vooraf inschrijven is nodig.

OKRA BESTUURSVERGADERING
Op maandag 3 december om 09.30u is er OKRA bestuursvergadering in de pastorie.

SAMANA BESTUURSVERGADERING
Op dinsdag 4 december om 09.30u is er SAMANA bestuursvergadering in de pastorie.

WELZIJNSZORG - SOEP OP DE STOEP
Warme soep. Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost! In het kader van de adventswerking van Welzijnszorg zal in onze kerk aan de kerkgangers na de eucharistieviering van 9 december een beker soep aangeboden worden. De soep wordt bereid door de ouders van de vormelingen, en de vormelingen zullen de soep aanbieden. Voor de beker soep kan een vrije bijdrage geleverd worden. De opbrengst ervan gaat naar projecten van Welzijnszorg vzw. Welzijnszorg ondersteunt projecten in Vlaanderen om armoede te bestrijden.

PAROCHIEPLOEG VERGADERING
Op dinsdag 11 december om 14.00u is er Parochieploeg vergadering in de pastorie.

OMHALINGEN VOOR WELZIJNSZORG
In de Advent vraagt de Kerk ons om solidair te zijn met de minst bedeelden. Wees voor hen even mild als voor uw kinderen en verwanten ter gelegenheid van Kerstmis. Namens de kansarmen danken we u voor uw bijdrage tijdens het weekend van 15-16 december ten voordele van de organisatie Welzijnszorg, dat hiervoor mandaat kreeg van de bisschoppen.


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina