wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Parochienieuws
Uitgave: 10.06.2019
afbeelding EUCHARISTIEVIERINGEN

Zaterdag 15 juni
18.00 u. Gebedsmoment

Zondag 16 juni
09.30 u. Mis voor de Parochie
Lector: Greet Vissenaekens

Zaterdag 22 juni
18.00 u. Gebedsmoment

Zondag 23 juni
09.30 u. Vrome schikking voor Familie Augustinus - Ons. Afsluiting werkjaar.
Lector: Kristof Huysmans
14.00 u. Doopviering voor Miel Nelissen, Pippa Van Den Eede, beiden van Wijgmaal en Noémie Joye woonachtig te Wilsele dorp.


FONDS PAROCHIALE WERKEN
Het rekeningnummer voor het fonds Parochiale werken: BE76 7343 2900 3595.
Vermeld bij uw milde schenking volgende vermelding: Parochiale Werken Wijgmaal

PAROCHIEBLAD
Heeft u uw parochieblad niet ontvangen? Bel naar 03/210 08 30, geef uw naam en volledig adres op en alles komt in orde.

TEKSTEN PAROCHIEBLAD
Heb jij ook nieuws van je vereniging, van je wijk, van je buren, en zou je die willen laten publiceren in het parochieblad? Graag 2 weken voor verschijnen bezorgen aan Marc Van Den Broeck: marc.van.den.broeck@telenet.be.

ZONESECRETARIAAT - RAND
Voor het bestellen van missen en binnenbrengen van documenten i.v.m. inschrijvingen vormsel, eerste communie enz. kan u beperkt terecht op dinsdagvoormiddag van 10.00u tot 11.00u. De aanvragers voor een doopsel verwijzen we naar 1 centrale persoon voor de zone Leuven aan de Dijle - Rand, namelijk mevr. Nelly Mestdagh, die de centralisatie van al de doopaanvragen doet in de geloofsgemeenschappen. Hier kan men gerust bellen op het nummer 016 44 51 32 of op nummer 0472 60 41 83.


AGENDA

DAG VAN DE VLUCHTELING
De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Vluchteling'. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen. In 1951 is door de Verenigde Naties het vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens', waarin staat dat 'een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten'. In dit 'Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen' staat een nadere omschrijving wie als vluchteling is te beschouwen en welke verplichtingen staten die het verdrag ondertekend hebben, op zich nemen. Bij het 50-jarig bestaan van dit verdrag is voor het eerst, op 20 juni 2001, wereldwijd de Wereld Vluchtelingendag gehouden. Er is weliswaar veel veranderd in de laatste 50 jaar, maar de noodzaak om bescherming te geven aan vluchtelingen die dat nodig hebben blijft hoogst actueel. Deze dag wil er toe aanzetten om te blijven streven naar blijvende oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die nog altijd op zoek zijn naar een betere toekomst.

KERKUILEN
Ludo Smets en Eddy Sente passeerden op dinsdagavond 4 juni op hun jaarlijkse tocht langs de kerk van Wijgmaal om hoog in de kerk aan het ronde glasraam in de nestkast te gaan kijken. Na een lege kast twee jaar geleden en 4 jongen vorig jaar is er dit jaar een zeer positief resultaat, nl 5 flinke kuikens. Er werd geen moederdier meer aangetroffen in de kast, wat wil zeggen dat de jongen klaar zijn om uit te vliegen. Door ze nu te ringen is er alvast de zekerheid dat hun geboorteplaats altijd herkend kan worden. Ludo Smets, onze ringzetter en woonachtig in Wijgmaal inventariseert de kerkuilen populatie voor een deel van Brabant. Deze mannen verdienen een pluim om na hun dagtaak dit werk jaar na jaar verder te zetten. Ludo Smets is één van de oprichters van de kerkuilwerkgroep. Dankzij de inzet van de leden van de Kerkuilenwerkgroep wordt het biologisch evenwicht in de voedselpiramide van onze omgeving gezond gehouden. Want kerkuilen zijn roofdieren die de populatie van muizen onder controle houden! Inlichtingen: kerkuilwerkgroep@vogelbescherming.be.

JEUGDHUIS IMPULS - TOO DAYS
Elk jaar heeft het jeugdhuis "Impuls" haar feestdagen, de "Too Days". Zo ook dit jaar op 12, 13 en 14 juli die dit jaar doorgaat in de Oude Gemeenteschool. Ze zetten het weekend in met de band SoundRascalz gevolgd door een afterparty. Op zaterdag 13 juli om 15u00 is er een Boat Beerchallenge waar je je bierkennis kan uittesten. Vanaf 18u45 zijn er live optredens en vanaf 24u00 een afterparty. Op zondag 14 juli vanaf 13u00 is er tenslotte het befaamde nagelkloptoernooi. Voor inschrijvingen kan je terecht op hun website: www.jeugdhuisimpuls.be.
opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina