wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Stadswachten

Sinds kort is er heel wat veranderd bij de stadswachten van Leuven.
In januari 2005 kregen de stadswachten een ander statuut en werden ze contractueel personeel van de stad. Vanaf nu wijzigt ook de werkorganisatie.

De stadswachten hebben een preventieve, informatieve, sensibiliserende en hulpverlenende opdracht.
Ze krijgen een een bepaald deel van Leuven toegewezen. Bij de verdeling werd rekening gehouden met de indeling van de wijkpolitie en de wijkontwikkeling van de dienst welzijn.

In hun gebied hebben de stadswachten een algemene meldings- , informatie- en toezichtsfunctie (bv. melden defecte infrastructuur, toezicht op het naleven van de huisvuilreglementeringen, controle van speelterreinen, ? ).

Het voorbije jaar waren er 4300 meldingen voor diverse diensten: 1000 hiervan waren voor de reinigingsdienst en 860 voor de jeugddienst. Meer dan 9000 maal stonden stadswachten de burger te woord.

Daarnaast is er verhoogd en gericht toezicht (bv. controle overlastpunten), bieden de stadswachten ondersteuning bij acties van de preventiedienst, maar ook van andere (stads)diensten (bv. Child Focus). Bovendien kan iedere stadswacht worden ingeschakeld in het schooltoezicht.

De stad Leuven heeft recht op 36 stadswachten. Momenteel zijn er hiervan 19 in dienst. Dit heeft ons tot de volgende territoriale verdeling gebracht: 7,5 voor Leuven-centrum, 3 voor Heverlee, 3,5 voor Wijgmaal-Wilsele en 5 voor Kessel-Lo.

Werkdomeinen

Nieuw in de werking is dat iedere stadswacht naast zijn algemene taak een opdracht krijgt rond een doelgroep of fenomeen. Momenteel zijn er 4 werkdomeinen:
  • wijkontwikkeling: voor elk van de 8 wijken waar de dienst welzijn actief is, is er een stadswacht aangeduid. De stadswacht zal zeer nauw samenwerken met de wijkmanager/buurtwerker en de plaatselijke werking ondersteunen.

  • senioren: samen met de doelgroepagente senioren wordt er een project opgestart. Stadswachten zullen gerichte huisbezoeken doen om thema?s rond veiligheid en leefbaarheid te bespreken.

  • graveren: stadswachten graveren fietsen tijdens acties, als aanvulling op de de fietsendienst van de politie.

  • gauwdiefstal: er komt een nauwere samenwerking met de politie. De stadswachten worden gericht ingezet op zaterdag en tijdens de vrijdagmarkt.


Gemeentelijke administratieve sancties

Nieuw is ook dat er intussen 14 stadswachten zijn die de opleiding hebben gevolgd in het kader van gemeentelijke administratieve sancties. Zij kunnen in rapporten inbreuken vaststellen die uitsluitend beteugeld kunnen worden met een administratieve sanctie. Deze rapporten worden overgemaakt aan de bevoegde ambtenaar van de stad. In eerste instantie zullen de stadswachten worden ingezet voor niet persoonsgebonden materies (bijv. wildplakken).

(bron: www.leuven.be)

18.01.2006


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina