wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Nieuwe maatregelen vogelgriep

Met de voorjaarstrek voor de deur en de vaststelling van vogelgriep bij wilde vogels in verschillende lidstaten van de Europese Unie acht het Voedselagentschap het noodzakelijk de maatregelen, bedoeld om de insleep van het vogelgriepvirus in ons land te voorkomen, aan te scherpen.

Ophokplicht particulier pluimvee

Concreet zijn vanaf 1 maart de volgende maatregelen van kracht:

  • In het ganse land wordt de ophokregeling of afschermplicht weer ingevoerd voor het pluimvee van particuliere en professionele houders. Dit betekent dat de dieren nog steeds buiten kunnen gehouden of gelaten worden, maar dan enkel op een terrein of een deel van een terrein dat volledig ? zowel langs de zijkanten als langs boven ? met gaas of met netten is afgesloten. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal 10 cm breed zijn, zodat in het wild levende vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is nog steeds aanbevolen, maar is niet verplicht.
    Het is evenmin verplicht om andere vogels in de gevoelige natuurgebieden en in de rest van het land momenteel al af te schermen, maar het Voedselagentschap raadt deze maatregel wel met aandrang aan.

  • In het ganse land wordt het verboden om vogels en pluimvee in open lucht te voederen en te drenken, tenzij dit zoals bij de ophokregeling gebeurt onder netten of gaas. Op deze wijze wordt een belangrijk lokaas voor wilde vogels weggenomen en zullen deze dieren minder geneigd zijn om zich tussen gedomesticeerde vogels te begeven.


Leuven

In tegenstelling tot de eerste ophokregeling is er nu een algemene ophokplicht voor het ganse grondgebied voor het particulier gehouden pluimvee.

Meer informatie

Wie wil weten of zijn kippen onder de ophokplicht kan terecht bij het call center van de overheid: 0800 99 777 of raadpleegt de lijst met veelgestelde vragen.

Ook bij de politie of de milieudienst kan u terecht. In het weekend en ?s avonds belt u naar 016 210 610, 016 210 900 of uw wijkcommissariaat, tijdens de werkuren kan u bij de milieudienst terecht op 016 211 812/813/814 of 016 234567

(bron: leuven.be)

20.02.2006


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina