wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Laatste zusters verlaten moederhuis van Ursulinen

De acht bejaarde zusters van het klooster in Tildonk (Haacht) verlaten begin februari ,,het moederhuis'' van de Belgische Ursulinen.
Voor het klooster wordt nu naar een koper gezocht die een nieuwe, goede bestemming aan het gebouw moet geven. De opbrengst van de verkoop zal worden besteed aan de verzorging van alle zusters Ursulinen in BelgiŽ. Dat zijn er op dit moment nog precies 101, zonder uitzondering zijn ze (hoog)bejaard.

Het klooster van Tildonk is het moederhuis van de congregatie van de Ursulinen in BelgiŽ. Het was het eerste Ursulinenklooster dat in BelgiŽ werd gesticht nadat de bestaande kloosters tijdens de Franse Revolutie waren vernietigd. Het was een man, de Tildonkse dorpspastoor Joannes Lambertz, die in 1821 het initiatief nam om de congregatie nieuw leven in te blazen, met het doel de meisjes van Tildonk onderwijs te kunnen geven.

Terwijl de Ursulinen officieel de taak op zich namen om meisjesonderwijs te organiseren, zag pastoor Lambertz het als zijn opdracht om zoveel mogelijk Ursulinenkloosters op te richten, niet zonder succes. Toen hij in 1869 overleed, had hij veertig kloosters uit de grond helpen stampen, telkens met een meisjesschool eraan verbonden. In BelgiŽ zijn die kloosterscholen vooral te vinden in Limburg, Antwerpen en Brabant, maar ook in Nederland, Duitsland, Groot-BrittanniŽ en zelfs IndonesiŽ zagen congregaties het licht.

Begonnen in een stal

Ondertussen bleef het klooster van Tildonk stelselmatig uitbreiden. In de begindagen werd er les gegeven in de stal van de pastorij. Op het hoogtepunt woonden er 150 zusters in het klooster en verbleven er vierhonderd leerlingen in het internaat. Het klooster had ook bijhuizen in Haacht en Wijgmaal.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed het pensionaat van Tildonk dienst als ziekenboeg voor de Engelse soldaten die Duitsland waren binnengetrokken. Er werden vijfhonderd gewonden verzorgd, de lessen gingen intussen gewoon door in de gangen.

Net als veel andere internaten had ook Tildonk een Engelse afdeling, die voornamelijk bestond uit Engelse kinderen die naar BelgiŽ waren gestuurd om Frans te leren. De Engelse afdeling werd afgeschaft in 1977, het internaat volgde een paar jaar later.

In februari sluit dus ook het klooster voorgoed de deuren. ,,In korte tijd is de overgebleven groep zusters zeer klein geworden'', zegt provinciaal overste Ann Cuppens over de beslissing. ,,Het kloostergebouw is niet geschikt om bejaarden te verzorgen: de gangen zijn veel te lang en het is gewoon veel te groot.'' Van de acht overblijvende zusters worden er vier ondergebracht in rusthuis Goddelijke Voorzienigheid in Melsbroek en twee in Scherpenheuvel. Eťn zuster blijft in Tildonk wonen, terwijl voor de laatste nog geen onderdak is gevonden.

School blijft bestaan

De school in Tildonk blijft wel gewoon voortbestaan, nu als externaat. De laatste zuster die er lesgaf, zuster Bernadette, ging in 2001 op pensioen. Zo'n duizend leerlingen volgen er op dit moment lager en secundair onderwijs.

En ook het voortbestaan van de Ursulinen van Tildonk is verzekerd, zij het dan niet in BelgiŽ. In Congo zijn er nu een vijftigtal zusters, terwijl India zeshonderd Ursulinen telt. Binnenkort vertrekt vanuit India zelfs een missie die een congregatie moet stichten in het Zuid-Amerikaanse Guyana.

(bron: Het Nieuwsblad)

12.12.2006


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina