wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


75 jaar Davidsfonds Wijgmaal

Davidsfonds Wijgmaal viert in maart 2008 het 75 jarige bestaan van de vereniging. Het zal een luisterrijk activiteitenjaar worden zoals blijkt uit het hierna vermelde jaarprogramma 2007-2008.

Over het Davidsfonds
Het Davidsfonds organiseert als cultuurvereniging jaarlijks 10 000 activiteiten, vooral via de 550 lokale afdelingen. Taal & Lezen, geschiedenis en kunst zijn de prioritaire werkterreinen van het Davidsfonds, dat o.m. tekent voor het Groot Nederlands Dictee, de Junior Journalistwedstrijd, de Nacht van de Geschiedenis? Het doet dat vanuit een Vlaamse reflex, een Christlijke inspiratie, een onafhankelijke opstelling (los van politieke partijen en kerkelijke structuren) en een grote openheid (naar andersdenkenden en op de wereld). De vereniging werkt nauw samen met Davidsfonds Uitgeverij en Universiteit Vrije Tijd. Wie lid wil worden, bepaalt zelf zijn bijdrage en kan in ruil (en met korting) boeken en cd?s kiezen voor dat bedrag. Leden krijgen ook gratis vijf keer per jaar het cultuurmagazine ?Omtrent?, kortingen op alle Davidsfonds activiteiten en vele andere culturele initiatieven.

Historiek van Davidsfonds Wijgmaal
Op 9 maart 1933 heeft een groep dynamische mensen gemeend dat het ogenblik gekomen was om in Wijgmaal een Davidsfondsafdeling te stichten.
Het waren M. Rouwet, eerste voorzitter, A. Vaganee, ondervoorzitter, T. Porters, secretaris, A. Lontie, hulpsecretaris, L. Wittemans, penningmeester, Pastoor Nijs, proost, en de bestuursleden J. Dierickx, Geukens, A. Feyaerts, J. Decoster, P. Meeus en R. Alloing.

Het was de periode dat het economisch, het sociaal en het cultureel leven beheerst werd door het plaatselijke bedrijfsleven, namelijk de fabrieken Remy. Wellicht 90% van de bevolking was in dienst van Remy of dankte haar welvaart aan deze bloeiende bedrijvigheid.

Voor het inrichten van hun activiteiten konden de verenigingen beschikken over het Casinocomplex en later over het ?cultureel centrum? Foyer Remy.

In de vooroorlogse periode kon Davidsfonds Wijgmaal er prat op gaan enkele vooraanstaande gasten voor te stellen, zoals: Felix Timmermans, Jan Boon, Renaat Grassin (?t Ketje) enz.

De oorlogsjaren kwamen een domper zetten op de activiteiten en men beperkte zich tot het verhandelen van de DF-boeken.

Pas in het begin van de jaren vijftig kon men, onder impuls van voorzitter Frans Vanhemelrijck, bijgestaan door secretaris R. Porters en penningmeester L. Fréson, van een voorzichtige heropbloei spreken.
Echt crescendo ging het vanaf 1960. Belangrijke gasten in Wijgmaal waren o.a. Ernest Claes, André Demedts, Paula Semer en vele anderen. De toneelvoorstellingen van plaatselijke amateursgezelschappen (o.a. Kennis en Kunst), en professionele Vlaamse gezelschappen volgden elkaar in snel tempo op.
Het was een gouden periode uit de geschiedenis van het plaatselijk cultureel leven.

In de jaren 70 veranderde de cultuurbeleving van onze bevolking. Vooral de toenemende invloed van de televisie speelde hierin een grote rol. Voorzitter Frans Vanhemelryck en secretaris Hubert Fabri hielden echter het hoofd boven water.
In februari 1977 werd in een miniconclaaf besloten de werking over een andere boeg te gooien. Aan ieder bestuurslid werd een welbepaalde opdracht gegeven. Zodoende ontstonden verschillende werkingsgroepen: danscursus (met als initiatiefnemer Wim Schockaert), volksdans, esthetiek van het dorp, yoga, wandelclub, enz. Ook de jeugd werd niet vergeten en werden er door secretaris Roger Geets toneelnamiddagen ingericht, o.a. met een succesvol optreden van het toneelgezelschap Jan Savenberg.
De vereniging had aldus een nieuw élan gekregen en eind 1978 vond voorzitter Frans Vanhemelrijck de tijd gekomen om de fakkel aan Joost Laroy door te geven. Uitgezonderd een paar sabbatjaren (tijdens dewelke hij vervangen werd door Omer Vanhemelryck en Dirk Iserentant) staat Joost tot op heden onvervaard aan het roer. Als erevoorzitter neemt Frans nog regelmatig deel aan de activiteiten

In augustus 1980 verscheen voor het eerst het ledenblad ?t Radje. Genoemd naar de oorspronkelijke watermolen op de Dijle.

Op 12 maart 1983 vierde DF-Wijgmaal het vijftigjarig bestaan van de vereniging. Na een eucharistieviering werden de leden samen met de bestuursleden van allerhande Wijgmaalse verenigingen uitgenodigd op een academische zitting gevolgd door een prachtige receptie en een optreden van de voordrachtkunstenaars Van Attenhoven-Conings.

In de verdere jaren tachtig werd op hetzelfde stramien verder gebouwd. Nadeel was wel dat de Foyer Remy intussen vervallen was en beroep moest worden gedaan op de feestzaal van de gemeenteschool en de zaal ? Familiekring?. Voordeel was dat de feestzaal in de gemeenteschool zich er toe leende om mooi versierd te worden voor de festiviteiten. De bestuursleden, waaronder vooral Jan Dirickx, konden zich hier dan ook volledig in uitleven, en met succes!

Nieuw in deze periode was de ?filmtribune? waar films uit de oude doos werden voorgesteld, zoals: Dreigrosschenoper, Das Kabinett des Dr. Caligari, Metropolis, enz.

Van de wandelclub ligt ons de tocht door de Hoge Venen nog zeer ?zwaar? in het geheugen.

Naast de verschillende activiteiten van de werkgroepen noteren wij nog de samenwerking met de jeugdclub Impuls, zoals het optreden van Jan Puimège, Madou enz.
De liefhebbers van toneel werden door Maria Renglé in groep naar de stadsschouwburg in Leuven geloodst.

In maart 1993 werd het 60 jarige bestaan gevierd in de sportzaal Ymeria. Na de toespraken van de Schepen van Cultuur en een verantwoordelijke van het DF-Hoofdbestuur werden de aanwezigen vergast op een zeer gesmaakt optreden van de Harmonie St. Hilarius van Bierbeek. Nadien ging het feest voor de leden verder ?achter de coulissen?.

De jaren negentig werden gekenmerkt door enkele mooie uitstappen zoals een 2daagse naar de Moezelstreek, een verkenning van Gent en de Leievallei (Sint-Martens-Latem) en een ware
ontdekkingstocht van kunstwerken in de metro van Brussel.
Andere reizen werden georganiseerd in samenwerking met de Dirk Boutsstichting waarbij Londen, Parijs, Bourgondië en Berlijn aan de beurt kwamen.

Uit de reeks van ledenfeesten zijn vooral te onthouden: ?De Zijderoute? door An van de Meulebroeke, ?De betovering van Isfahan? door Joost Laroy en ?De muziek van Bela Bartok? door Jef Anaf.

In september 1998 werd, met succes, een boekenbeurs georganiseerd.

De tweede helft van de jaren 90 werd spijtig genoeg gekenmerkt door het afhaken, door verschillende omstandigheden, van enkele bestuursleden. Anderzijds was het niet meer mogelijk activiteiten te organiseren in de gemeenteschool en in de zaal ?Familiekring?, zodat men moest beroep doen op private gelegenheden. Dit alles had logischerwijze een ver-
mindering van de activiteiten tot gevolg.

Gelukkig werden een paar nieuwe, zeer actieve bestuursleden gevonden zodat de fakkel toch brandende kon gehouden worden. Ere aan wie ere toekomt: Maria Smets, Marie-Rose Van herrewegen en Frank Baeyens.

Het ?Radje? werd in een modern kleedje gestoken. Beroep werd gedaan op de werkgroep ?van Wicmale tot Wijgmaal? voor een avondje geschiedenis van ons dorp. Een zeer interessant bezoek werd gebracht aan de tot Steinerschool omgebouwde Foyer Remy en aan de Campus Bibliotheek van Arenberg.
Joost Laroy bleef verrassen met zijn diavoorstellingen over Nepal, Sicilië, St. Petersburg, Amerika, enz.
Een nieuwe activiteit zag het levenslicht: een aperitiefconcert met harp en viool, gevolgd door een gezellig middagmaal.

Zoals iedere vereniging heeft ook Davidsfonds Wijgmaal gedurende zijn bestaan ups en downs gekend. Maar toch mag gesteld worden dat, dank zij de inzet en het noeste werk van de bestuursleden, er in geslaagd werd aan de leden een programma aan te bieden dat steeds getuigde van de wil om taal en lezen, geschiedenis en kunst, kortom om cultuur op een democratische- en voor iedereen verstaanbare wijze aan de man te brengen.

De kaap van 75 jaar is nu bereikt. In de toekomst zullen zeker nog mensen bereid zijn om deze mooie taak verder te zetten?

Jaarprogramma 2007-2008
zaterdag 20 oktober 2007: viering van het 75 jaar Davidsfonds Wijgmaal:
- om 18 u St. Hadrianuskerk: Misviering voor de overleden leden opgeluisterd door het koor Hadricantus o.l.v. Jef Anaf. Lector G.Festjens.
- vanaf 19u Vrije basisschool De Twijg: Huldiging van verdienstelijke leden. Receptie met optreden van het koor Hadricantus o.l.v. Jef Anaf.
- boekenbeurs met voorstelling van het grote Davidsfonds-boekenpakket.

zondag 21 oktober 2007: van 10u tot 12u Vrije Basisschool De Twijg:
Boekenbeurs met voorstelling van het grote DF-boekenpakket voor de jeugd, prijsuitreiking van de opstelwedstrijd, clowneske jeugdanimatie.

zaterdag 1 december 2007: om 19u ?t Daelhoff: ledenfeest .?Ecuador? door de familie G. Festjens met als afsluiting een etentje.

zondag 9 maart 2008: om 11u ?t Daelhoff: Viering van de stichting Davidsfonds Wijgmaal op 9 maart 1933 met aperitiefconcert gevolgd door feestdiner. Het trio Parazar!: een combinatie van accordeon (Remi Peeters), fluiten (Annemarie Peeters) en viool (Stefan Coltura). Samen brengen zij traditionele, en soms ook wat minder traditionele muziek uit de hele wereld.Parazar! richt zich tot een ruim publiek, en staat garant voor een pure en verrassende luisterervaring.

Zondag 1 juni 2008:
- om 14u: stadswandeling in Leuven onder de deskundige leiding van Herman Verbruggen.
- om 16u: Receptie op het Stadhuis aangeboden door de stad Leuven ter gelegenheid van het 75 jarige bestaan van de afdeling.

Samenstelling van het bestuur
Dhr Joost Laroy, Wakkerzeelsebaan 97, 3018 Wijgmaal, 016/440810: voorzitter
Dhr Omer Vanhemelryck, Lange Beemdenlaan 12,3012 Wilsele: 016/443139: penningmeester, ondervoorzitter
Dhr Frank Baeyens, Kortrijkstraat 23,3210 Linden, 016/258200: secretaris
Mevr Maria Renglé-Van Wesembeeck,Wijveld 13, 3018 Wijgmaal, 016/445284: bestuurslid
Mevr Maria Smets, H.Wittebolsstraat 26, 3018 Wijgmaal, 016/448464: verantwoordelijk ledenwerving, redactie ledenblad
Mevr Marie-Rose Van herrewegen, Gebr. Tassetstraat 95, 3018 Wijgmaal, 016/446259: verantwoordelijke feestelijkheden

10.10.2007


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina