wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


En op 100 huizen staat leeg

Uit voorlopige tellingen van de dienst Huisvesting blijkt dat ongeveer n procent van de woningen in Leuven onbewoond of onbewoonbaar is. Het gaat om ongeveer 420 woningen, maar het percentage loopt wellicht nog op.

Als sinds 2005 trekken controleurs verschillende dagen per week de straat op om de theoretische leegstand met de praktijk te vergelijken. In Heverlee en Kessel-Lo werden de controles halverwege 2006 afgerond. In totaal bleken daar 190 panden onbewoond te zijn. In Leuven-centrum zijn de controles nog bezig. Van de gecontroleerde panden zijn geen gegevens van inschrijvingen te vinden bij de dienst Bevolking. Ze staan immers niet opgetekend in de databank voor studentenkoten en zijn ook niet verhuurd. In totaal staan ongeveer 7.500 panden op de vermoedenslijst. Na enkele maanden intensieve controles blijkt dat maar lieft 87procent van de 261 'verdachte' woningen in Leuven-centrum daadwerkelijk leeg te staan. Als je die trend extrapoleert naar het aantal te controleren woningen zou dat betekenen dat in het stadscentrum van Leuven alleen al ongeveer 6.700 woningen leegstaan.

'Dat zou alarmerend hoog zijn. Maar het cijfer lijkt me onwaarschijnlijk, want dan zou je de leegstaand in alle wijken van de stad met het blote oog kunnen waarnemen en dat is niet zo. Bij de eerste controles in het centrum zijn de controleurs gericht op zoek gegaan in buurten die bekendstaan voor hun vele leegstaande koten of woningen. Dat verklaart wellicht het hoge cijfer', meent Huisvestingsschepen Jaak Brepoels (SP.A). Al bij al moeten de controleurs nog meer dan zevenduizend woningen bezoeken in Leuven, Wijgmaal en Wilsele.

Hoedanook staan de leegstandscijfers in schril staan met de populariteit van de Leuvense woningmarkt. 'Nochtans geven het stadsbestuur en andere instanties tal van subsidies voor renovaties. Ook voor het wonen boven winkels geven we premies. Daarnaast heffen we een belasting voor leegstand die oploopt naarmate het pand langer onbewoond blijft. Ik kan de eigenaars van al die leegstaande panden maar n advies geven: verkoop of renoveer je pand, maar doe er alsjeblieft iets mee', zegt Brepoels.

Lagere btw

In 2006 spijsde de leegstandsbelasting de Leuvense stadskas met 150.000euro. Aangezien de voorlopige tellingen nu al veel hoger liggen overstijgt dat bedrag dit jaar ruimschoots 300.000euro. Chris Slaets, de directeur van de Confederatie Bouw in Vlaams-Brabant verwacht dat een recente maatregel van de federale overheid een deel van de leegstand zal wegwerken. 'In 32 stadsgebieden, waaronder ook Leuven, moet je voortaan nog maar zes procent btw in plaats van 21procent betalen wanneer je een bestaand gebouw volledig afbreekt en opnieuw opbouwt. Ik denk dat die maatregel heel wat mensen over de streep zal trekken.'

(bron: Het Nieuwsblad)

15.10.2007


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina