wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Lijfstraffen in Steinerschool

Leerlingen van twaalf die voor straf een week met ezelsoren rondlopen, hun hoofd in een emmer ijskoud water moeten onderdompelen of op blote knieŽn op kiezelsteentjes zitten: voor Steinerschool De Zonnewijzer in Leuven kadert dit in een leerproces. Voor de moeder van GaŽlle Hermans (12) is het een brug te ver. Zij haalde haar dochter onmiddellijk van school.

'Onbegrijpelijk. Absurd. En niet meer van deze tijd.' Dat vindt Saskia Rappe uit Wijgmaal van de straffen in de klas van haar dochter GaŽlle. Het meisje zelf is haar straf van vorige week woensdag nog altijd niet vergeten. 'Ik moest de trap in de schoolgang honderd keer op- en aflopen. Omdat ik had gelachen met een leerling die een bal tegen zijn hoofd kreeg getrapt op de speelplaats. Na 51 keer ben ik van de trap gevallen. Omdat ik pijn had, moest ik de rest van mijn straf pas 's anderendaags uitdoen ', zucht het 12-jarige meisje.

Zover kwam het niet. Nadat het meisje thuis snikkend had verteld wat haar was overkomen, vroeg haar moeder Steinerschool De Zonnewijzer om uitleg. 'Ze vonden dat op school de normaalste zaak van de wereld. Dat kaderde zogezegd allemaal in een leerproject', zegt moeder Saskia Rappe. 'Maar kinderen op hun blote knieŽn op steentjes laten zitten en zoveel keer de trap op en af laten lopen voor straf. Dat vind ik allemaal niet normaal!'

De vrouw bracht het Kinderrechtencommissariaat op de hoogte van de 'lijfstraffen'. Ze haalde haar dochtertje ook onmiddellijk van school. 'Ik stuur mijn kinderen naar school om iets bij te leren. Niet om barbaars te worden behandeld.' GaŽlle krijgt de laatste twee maanden van dit schooljaar thuisonderwijs van haar mama.

Schoolhoofd Maria Voorspoels betreurt deze beslissing. 'Ik vind het erg dat dit meisje haar school kwijt is. Ik betreur dat veel meer dan dat wij een leerling kwijt zijn', zegt ze.

Want volgens de school hoefde het allemaal niet zo'n vaart te lopen. 'De leerlingen van de zesde klas leerden net over de Romeinen, bij wie het recht ontstond. De lerares probeerde hen bij te brengen dat er in de samenleving regels moeten zijn. Anders loopt er van alles en nog wat mis. Ze wilde het rechtssysteem van de Romeinen in het klein op de klas overzetten. Daarom moesten de leerlingen zelf enkele straffen bedenken. Ze kwamen zelf op de proppen met straffen als de trap op- en aflopen. Als de juf dat nodig vond, kon ze natuurlijk altijd bepaalde straffen afblokken. Want het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat leerlingen andere kinderen klappen mochten geven.'

Het schoolhoofd geeft toe dat enkele zesdeklassers zo'n straf kregen nadat ze zich hadden misdragen. 'In een latere fase zou de juffrouw hun straffen evalueren. Dan zouden ze daar stil bij staan: zijn alle kinderen wel heus behandeld? Of was hun straf overdreven? Alleen: door dat incident zijn ze daar niet aan toegekomen. Spijtig.'

Het schoolhoofd zei gisteren dat de school nog niet beslist had om het project eventueel stop te zetten. 'Ik moet daar nog over praten met de betrokken lerares. Maar mag ik er ook op wijzen dat er 28 kinderen in die klas zitten en dat geen enkele andere ouder een zoon of dochter heeft weggehaald omwille van die zogezegde lijfstraffen? En overigens: ik denk dat niemand van de leerlingen of de juffrouw het gevoel had dat het om martelpraktijken ging. Enkele jongens hoopten zelfs op de straf om de trap te moeten oplopen.'

Voorspoels zegt dat ze vooral betreurt dat er geen goede communicatie is met de ouders van het meisje. 'Desnoods hadden we zelfs willen toegeven dat er dingen fout zijn gelopen.'

Saskia Rappe heeft nog twee andere kinderen die school lopen in De Zonnewijzer. 'Ik hoop dat zij nu niet de dupe worden van mijn aanklacht. Maar hun leraren staan dichter bij de realiteit dan die van de zesde klas.'

(bron: Nieuwsblad)

Reactie vanuit het schoolbestuur naar aanleiding van recente persartikelen over de steinerschool van Leuven

Wij lezen tot onze grote verbazing dat in een krant van 29 april 2009 een
artikel gepubliceerd werd waarin gepoogd wordt onze school in een slecht
daglicht te plaatsen. Dit artikel suggereert dat er een onaanvaardbare
pedagogische aanpak zou worden gehanteerd in een van de klassen en
misschien zelfs in de gehele school. De perceptie wordt gecreŽerd dat
zware straffen in steinerscholen regel zijn. Allerhande media vinden
hierin een onderwerp voor debatten en confrontaties. Men spreekt hierbij
van lijfstraffen.

We willen met klem protesteren tegen deze misleidende berichtgeving.
Deze steinerschool is geen voorstander van zware straffen als
pedagogisch middel. We proberen juist op zoek te gaan naar wat aan de
grondslag ligt van een bepaald gedrag van kinderen, om dan vandaaruit
remediŽrend te gaan werken. Via onze pedagogische aanpak werken we aan
een positief leer- en leefklimaat. Straffen waarbij kinderen vernederd
worden of fysiek of moreel gekwetst worden zijn absoluut uitgesloten,
laat daarover geen twijfel bestaan.

Eerlijke berichtgeving, daar gaan wij altijd van uit, vertrekt van de feiten,
plaatst die ook in hun context en herleidt die tot hun ware grootte. Dit is
duidelijk niet overal even genuanceerd gebeurd.

Waar het om gaat is, dat in een enkele klas vanuit een grote bezorgdheid
omtrent het sociale gebeuren in de klas, een leraar met de kinderen, een
sociale oefening heeft opgezet. Omdat men juist over de Romeinen en hun
rechtssysteem aan het leren was, koos men ervoor om een lijst te maken
van onaanvaardbaar sociaal gedrag. In democratisch overleg werd hieraan
gewerkt. Ingeval van overtreding zou een gemeenschapsdienst moeten
worden geleverd of een fysieke uitdaging moeten worden aangegaan. Het
doel was om de leerlingen bewust te maken van de gevolgen van hun
gedrag, in een maatschappij met rechten en plichten. In de klas werd
hierover permanent gereflecteerd met de leerlingen en bijgestuurd als
het nodig bleek. Het klasklimaat is er een van overleg en duidelijkheid,
maar niet van dwang en straf.

Net die fysieke uitdagingen hebben bij een moeder de reactie uitgelokt
om met dit verhaal naar de kranten te stappen. Zij heeft klaarblijkelijk
voor deze weg gekozen en niet voor het zoeken naar dialoog binnen de
school, noch voor het rechtstreeks betrekken van het CLB of de
onderwijsinspectie bij haar bekommernis.

Een lid van de onderwijsinspectie heeft inmiddels de school bezocht. Hij
heeft een constructief gesprek gehad met de leraar en rapporteerde
hierover aan de minister. Aan het Kinderrechtencommissariaat hebben we
onze volledige medewerking gegarandeerd.

De betrokken klasleraar, daarin gesteund door de directie en het
schoolbestuur, onderstreept dat ze vanuit de beste bedoelingen en
inzichten heeft gehandeld en vanuit een oprechte zorg voor een gezonde
sociale ontwikkeling van alle leerlingen. Indien een of ander bij sommige
kinderen of ouders als kwetsend is overgekomen willen wij ons hiervoor
verontschuldigen.

29.04.2009


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina