wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Verkeersvrij jaagpad is gevaarlijke sluipweg

Automobilisten treden het rijverbod op het jaagpad tussen Wijgmaal en Tildonk nog altijd met de voeten, ondanks een ernstig incident vorige maand met racende bestuurders.
Nog altijd gebruiken automobilisten het jaagpad als sluipweg om van Leuven naar Mechelen te rijden, ook al is er geen doorgaand verkeer toegelaten tussen de brug van Wijgmaal en de Hambosstraat. Er geldt zelfs een een algemeen rijverbod voor wagens tussen het straatje en het sas van Tildonk. Alleen de dienstvoertuigen van Waterwegen en Zeekanaal mogen het smalle baantje in de richting van Tildonk op.

Vorige maand al gingen tientallen auto's aan het racen op het jaagpad. Voetgangers en fietsers zochten toen noodgedwongen hun toevlucht tot de grasberm. Als ze opmerkingen maakten, kregen ze een opgestoken middenvinger en scheldwoorden naar het hoofd geslingerd.

?Als ik chauffeurs er op attent maak dat ze hier niet mogen rijden, word ik uitgescholden', zegt buurtbewoonster Anja Mallants. Door het onverantwoord gedrag van de automobilisten mag haar dochter Cato niet op de dijk spelen.

Het meisje is niet gelukkig met de situatie. ?Ik vind het jammer dat ik hier niet mag ravotten, maar mijn mama en papa vinden het te gevaarlijk.'

?Het is hier levensgevaarlijk voor spelende kinderen en de schoolgaande jeugd die met de fiets over de dijk rijden', luidt het. Niet alleen roekeloze automobilisten maken het jaagpad onveilig, ook vrachtwagens wagen zich hier. ?De chauffeurs volgen hun gps en die leidt hen, via onze straat, de dijk op. Echt gekkenwerk. Kijk maar naar het verbodsbord. Daar is recentelijk nog iemand tegen gereden omdat het hier te smal is om te draaien. Het bord in de richting van Tildonk is zelfs verdwenen.'

?Het verbodsbord weg? Dat zal ik volgende week rapporteren', reageert korpschef Ivo Pelgrims van de politiezone Haacht. Over de controle van de politie op het jaagpad is hij duidelijk. ?Wij hebben op het pad niet de bevoegdheid om mensen te verbaliseren die het verbod negeren. Dat is de opdracht van de saswachters van Waterwegen en Zeekanaal.'

?Er is te weinig controle', zucht Anja Mallants. ?Ik stel voor om de slagboom aan het sas naar beneden te laten en op het pad een aantal paaltjes te plaatsen. Dan kunnen chauffeurs de sluipweg niet meer gebruiken.'

(bron: Nieuwsblad)

17.05.2010


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina