wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Sportieve boost voor Wilsele en Wijgmaal

De stad Leuven duidt in deelgemeenten Wilsele en Wijgmaal met de zwembadsite en Ymeria twee 'sportpolen' met groeimarge aan. Ook de verouderde Wilselse sporthal en het voetbalveld van Verbroedering Wilsele worden in de investeringsplannen opgenomen.

Rond de dorpskernen van de Leuvense deelgemeenten Wijgmaal en Wilsele wil het Leuvense stadsbestuur een globaal sportplan in elkaar laten schuiven. Belangrijke 'sportpolen' daarin zijn het zwembad van Wilsele, dat volledig vernieuwd en uitgebreid wordt met een polyvalente sporthal, en sportsite Ymeria in Wijgmaal. 'We willen in de eerste plaats alle sportmogelijkheden op elkaar afstemmen, met kwaliteitsvolle infrastructuur als fundament', legt Els Van Hoof, schepen van Sport (CD&V), uit. 'Naast de noodzaak om te investeren in de zwembadsite en de verouderde sporthal van Wilsele-Putkapel, waar basketbal, turnen en kruisboogschieten een thuis hebben, duiden we de Ymeria-site aan als een pool met groeimogelijkheden. Alleen streven we naar optimalisatie. We zullen niet nodeloos investeren en bijbouwen, wanneer dit niet absoluut nodig is.'

In Ymeria, dat naast een polyvalente sporthal ook de voetbalterreinen van vierdeklasse voetbalclub K. Olympia S.C. Wijgmaal huisvest, wil Leuven opteren voor een specifieke turnhal, een volwaardige sporthal en een uitbreiding van de beschikbare voetbalruimte.

Verbroedering Wilsele

'Wij vragen al jaren om concrete investeringen, die er aan het einde van dit seizoen eindelijk komen', zegt voorzitter Leon Van den Borre van Olympia. 'Het hoofdveld krijgt kunstgras en verlichting, waardoor we ook 's avonds wedstrijden kunnen laten spelen. Via gespreide wedstrijduren zetten we minder druk op onze velden. Met een mogelijke promotie naar derde klasse in het vooruitzicht, is dat geen nodeloze investering.'

De optie om de Ymeria-site uit te breiden naar Wilsele-Putkapel, meer bepaald naar het verwaarloosde voetbalterrein van wijlen Verbroedering Wilsele, wordt nog steeds overwogen. 'We kochten dit terrein over van acht eigenaars, met de bedoeling om Ymeria en Wilsele via de omliggende groene ruimte met elkaar te verbinden. In overleg met Olympia Wijgmaal hoort het een thuisbasis voor de jeugd te worden, inclusief nieuwe kleedkamers en een cafetaria.'

Het kostenplaatje voor het globale sportplan in Wilsele en Wijgmaal, en de specifieke kost voor de mogelijke uitbreiding van de Ymeria-site, worden pas eind dit jaar bekendgemaakt.

(bron: Nieuwsblad)

19.04.2013


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina