wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Nieuwe fase in aanpak renovatie stationsgebouw Wijgmaal

Heel wat mensen vragen zich af hoe het nu zit met de renovatie van het stationsgebouw van Wijgmaal. Het gebouw staat reeds jaren te verkommeren en geeft een verloederd uitzicht aan het stationsplein. Op de commissie "Wonen" van 17 februari 2015 vroeg gemeenteraadslid Hilde Van Wichelen schepen Ridouani naar een stand van zaken. Het is goed voor Wijgmaal dat er opnieuw beweging is in dit dossier.

In een eerste fase was de stad op zoek naar een concessiehouder die het stationsgebouw voor een lange periode in concessie zou krijgen, maar in ruil daarvoor moet instaan voor de volledige renovatie van het pand. Een tweede voorwaarde aan de concessie was dat het gebouw gedeeltelijk gebruikt kon worden voor commerciële doeleinden bv. een winkel of een café, maar dat er ook een gedeelte moest worden voorzien voor gemeenschapsruimtes bv. wachtruimte voor de treinreizigers of een (vergader)zaaltje voor verenigingen. Aangezien de zeer slechte staat van het stationsgebouw vraagt de renovatie zo'n groot budget dat deze concessieovereenkomst voor de privéinvesteerders die erop af kwamen een te groot risico inhield. Er werden geen kandidaten gevonden. Het stadsbestuur nam daardoor een tijdje geleden de beslissing om definitief af te zien van deze piste.

In een tweede fase denkt de stad er nu aan om het stationsgebouw op eigen kosten te renoveren. Er kunnen dan kandidaten gezocht worden om het gebouw te huren. De huurder moet wel nog investeren in de inrichting van het gebouw. De huurder kan kiezen om het volledige gebouw te huren ( met de gemeenschapsruimte erbij ) of slechts gedeeltelijk te huren. In dat laatste geval neemt de stad de zorg voor de gemeenschapsruimtes op zich. Op deze manier wordt het meer haalbare kaart voor mogelijke kandidaten om zich te vestigen in het stationsgebouw. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld gesprekken met het Spit om er een project van sociale economie te vestigen, maar die plannen zijn nog maar in de embryonale fase.(bron: www.hildevanwichelen.be )

18.02.2015


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina