wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Nieuw fietspad in de plaats van afgesloten jaagdpad aan de Vaart

Het afgesloten jaagpad langs de Vaart in Tildonk (Haacht) blijft ter hoogte van Industriezone Hambos definitief dicht. In de plaats komt er, zoals dat ook aan de firma Cargill in Herent al het geval is, als alternatief een recreatief fietspad. Dat hebben de gemeente Haacht en de NV Waterwegen & Zeekanaal (W&G) beslist.
De maatregel moet mogelijk maken dat er op de aangrenzende site Hambos watergebonden bedrijfsactiviteiten worden ontwikkeld. De maatregel moet vermijden dat zachte recreanten in conflict komen met de laad- en losactiviteiten en de vele vrachtwagens van de firma André Celis, die ter plaatse op- en overslag van via het kanaal aangevoerde bouwmaterialen wil uitvoeren.

Het nieuwe fietspad komt tussen de Kapelleweg en de Spoorstraat, op de grens met Wijgmaal (Leuven) aan de overzijde van de spoorweg. Het zal er parallel met de sporen en de vaartdijk lopen. Voor de fietsers betekent de nieuwe route van zo'n 800 meter een omweg van hooguit 300 meter. Maar ze zullen er wel veel rustiger en veiliger kunnen fietsen. Vlak naast het jaagpad komt er dan een nieuwe dienstweg die de firma Celis moet ontsluiten. Daarlangs zullen de vrachtwagens rijden die in een eerste fase de ophoging van het terrein moeten mogelijk maken, en binnen enkele jaren, tijdens de effectieve exploitatie van het bedrijfsterrein, voor de afvoer van bouwmaterialen zullen zorgen. Die nieuwe weg zal door het bedrijf en W&G worden betaald. De gemeente zal het nieuwe fietspad, dat in dolomiet zal worden aangelegd, bekostigen. Schepen Swiggers maakt zich sterk dat niet alleen de nieuwe toegangsweg naar Celis en het fietspad, maar ook de hele ontsluitingsroute, inclusief nieuwe kanaalbrug, die de dorpskernen van Tildonk en Wespelaar van zwaar vrachtverkeer uit de industriezone van Hambos en Kruineike moet vrijwaren, tegen de exploitatie van de nieuwe bedrijfssite klaar zal zijn.


(bron: www.hildevanwichelen.be )

09.03.2015


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina