wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Groen blijft werk maken van opvolging problematiek van vliegroute "Leuven Rechtdoor"

Vertegenwoordigers van de actiegroep "Leuven Rechtdoor" werden maandag 9 maart ontvangen door de parlementsleden van Groen van Vlaams-Brabant meer bepaald door Hermes Sanctorum ( Vlaams Parlement ) en Anne Dedry ( Federaal Parlement). Ook Toon Toelen van het kabinet van de groene gedeputeerde in de provincie Vlaams-Brabant Tie Roefs was aanwezig.

De vertegenwoordigers van de actiegroep hebben de problemen die de bewoners ervaren met de vliegroute Leuven Rechtdoor kunnen uitleggen en ze hebben duidelijk gemaakt dat ook de aanpassingen aan de vliegroute LR, zoals die nu wordt voorgesteld door de actiegroepen uit het westen van Leuven, een rookgordijn zijn en geen oplossing zijn.

Er werden vele vragen gesteld, informatie en meningen uitgewisseld. De verschillende parlementsleden van Groen gaan met deze informatie aan de slag.

Hermes Sanctorum stelde in december 2014 reeds een vraag over de geluidsoverlast van Leuven Rechtdoor in het Vlaamse Parlement aan minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Anne Dedry bereidt een parlementaire vraag voor minister Jacqueline Galant in de commissie mobiliteit van het federaal parlement.

Gedeputeerde voor milieuvergunningen Tie Roefs zit de overlegcommissie Brussels Airport voor, waar gemeentebesturen en milieuraden regelmatig samenkomen om de milieu-impact van de luchthaven te bespreken met de uitbater. De samenstelling van die commissie wordt bepaald door de mate waarin een gemeente last heeft van geluidshinder. Die impact is door de nieuwe opstijgroute Leuven-Rechtdoor verschoven naar het oosten. Tie Roefs zal nagaan welke gemeenten binnen de nieuwe perimeter "Lden 55 dB" vallen en pleiten dat desgevallend ook Herent, Haacht, Leuven en alle overige betrokken gemeenten uitgenodigd worden voor dit overleg.(bron: www.hildevanwichelen.be )

11.03.2015


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina