wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Natuurpunt actief in natuurreservaat Wijgmaalbroek

Terugblik 2014 en plannen voor 2015: Natuurpunt Leuven is een groep vrijwilligers die de natuur in Leuven willen beschermen en waar mogelijk uitbreiden. Ook in het natuurreservaat van Wijgmaalbroek zijn ze al meer dan 20 jaar actief. In 2014 werd er heel wat werk verzet. Er werden 35 werkdagen gewerkt door vrijwilligers. Er waren zowel natuurbeheerdagen door groepen van scholen, werkdagen van Natuurpunt zelf, als teambuildingsdagen van bedrijven. Al deze inspanningen hebben ervoor gezorgd dat Wijgmaalbroek uitgegroeid is tot een fantastisch natuurgebied.

Wat gebeurde er allemaal in 2014?
Eerst en vooral gebeurde er het gewone beheer: het maaien van de hooilanden en de afvoer van het maaisel. Er werden 2 jonge buizerds geringd. Het omvormingsbeheer van 'Parkbos' werd afgerond en de laatste fase van de percelen 'Swarte Block' werd aangepakt. Er gebeurde natuurstudies zoals de waterkeverinventarisatie, een vlindermonitoring en een braakballenonderzoek.

Wat zijn de plannen voor 2015?
Het deel 'Swarte Block' en de 'Paardenweide' zullen worden afgewerkt en Natuurpunt hoopt een verbindingsdeel te kunnen aankopen. Natuurlijk moet er het gewone beheer worden verdergezet.

Wie hieraan wil meewerken is welkom. Er zijn taken voor grote en kleine handen, je hoeft geen ervaring of voorkennis te hebben. Al doende verwerf je de nodige kennis, waarbij je wordt ondersteund door de professionele krachten.

Werkdagen Wijgmaalbroek 2015

Zaterdag 4 april
Zaterdag 27 juni
Zaterdag 25 juli om 10u en om 14u
Zaterdag 29 augustus
Zaterdag 26 september
Zaterdag 24 oktober
Zaterdag 28 november
Zaterdag 19 december

Telkens om 14u.
Meer info bij Mark Lehouck : mark.lehouck@telenet.be of op www.natuurpuntleuven.be
23.03.2015


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina