wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Wijgmaal aan het woord kiest voor 6 prioriteiten

Donderdag 2 april kwamen dertig ge´nteresseerde Wijgmalenaars samen op uitnodiging van de gemeenteraadsleden van Groen om te spreken over wat ze verwachten van de politiek in verband met hun straat, hun wijk of hun dorp.

Rond verschillende gesprekstafels ging het over duurzame mobiliteit, het masterplan en de spoordoortocht, lawaaihinder door de vliegtuigen en gemeenschapsruimtes. Ook werd er gesproken over vele andere onderwerpen zoals het stationsgebouw en het stationsplein, het nieuwe woonzorgcentrum, het kerkplein, het woonuitbreidingsgebied, fietspaden en de Hambosstraat. Er kwam zelfs het creatieve voorstel om in de kelders van het nieuwe woonzorgcentrum een plaatselijk biertje te brouwen; waarom niet een Witte van Wijgmaal uitproberen? De aanwezigen kozen zelf rond welke thema's ze wilden praten. Het waren geanimeerde gesprekken en er werden vele interessante voorstellen gedaan. Alles verliep in een positieve en constructieve sfeer.

De aanwezige Groene gemeenteraadsleden Fatiha Dahmani en Hilde Van Wichelen en het OCMW-raadslid Heidi Vanheusden luisterden met aandacht naar de voorstellen.
Hilde Van Wichelen ( gemeenteraadslid ): "Groen vindt inspraak belangrijk, vandaar dat we deze avond hebben georganiseerd. Er werden in overleg met alle aanwezigen 6 prioriteiten vastgelegd. Wij engageren ons om die prioriteiten volgend jaar aan bod te brengen in de Leuvense gemeenteraad en hopen samen met de Wijgmalenaars dat het stadsbestuur naar deze voorstellen luistert en er werk van maakt."

De 6 prioriteiten zijn de volgende:

1. Renovatie stationsgebouw met aandacht voor gemeenschapsruimte en heraanleg stationsplein bv. veilige standplaats voor de bussen, fietsroute en oversteekplaats voetgangers beter aanduiden, parkeerplaatsen voor invaliden beter aanduiden en inrichten.

2. Extra gemeenschapsruimte creŰren, nood aan een grote zaal voor ongeveer 300 pers bv. voor evenementen, fuiven, met keuken, filmvoorstellingen, niet de duur voor de verenigingen. Vooraf een inventaris maken welke andere reeds bestaande ruimtes er in Wijgmaal hiervoor bruikbaar gemaakt kunnen worden.

3. In het nieuwe woonuitbreidingsgebied andere vormen van wonen ( bv. cohousing/kangoeroewoning), betaalbaar wonen, sociale mix

4. Globaal verkeersplan/ mobiliteit voor Wijgmaal vb. doordachte verkeerscirculatie, aanvullen met goed openbaar vervoer en vormen van autodelen, herinrichting van verkeerkruispunten, zone 30 invoeren met controle

5. Hambosstraat terug aangenaam om wonen bv. ontmoedigen als sluipweg, hernieuwing toplaag asfalt, plaatselijk verkeer maken, zwaar verkeer verhinderen

6. Fietsnetwerk voor Wijgmaal bv. verbindingsfietspad met Wilsele-Putkapel en Rotselaar, fietspad langs de spoorlijn

(bron: www.hildevanwichelen.be )

07.04.2015


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina