wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Verdeelde meningen over de vernieuwde Wakkerzeelsebaan

Wat vind jij van de vernieuwde Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal? Sinds enkele weken is de baan afgewerkt en is hij open voor het verkeer. Veel mensen zijn tevreden over het resultaat van de werken, anderen ervaren enkele knelpunten. Bij de feestelijke inhuldiging van de baan beloofde schepen Robbeets een evaluatie met de buurtbewoners na een 6-tal maanden.

Vernieuwing was nodig

In 2011 was de Wakkerzeelsebaan en het fietspad in een erbarmelijke staat. Er werd vaak te snel gereden en er was ook veel sluipverkeer, onder andere van zware vrachtwagens. Door losliggende betonplaten in de rijweg deden zij de huizen daveren. Er waren geen zebrapaden aan de kruispunten. Daarom organiseerden de buurtbewoners een fietsactie, waarop ze de schepenen en gemeenteraadsleden uitnodigden om deze problemen aan te klagen. Het stadsbestuur werd overtuigd en besliste om geld vrij te maken voor de vernieuwing en herinrichting van de hele Wakkerzeelsebaan.

Een mooi resultaat dankzij buurtparticipatie

Veel mensen zijn tevreden met de heraanleg. De werken die 2,5 jaar duurden leveren een mooi resultaat op: een nieuw wegdek, nieuwe riolering, nieuwe straatverlichting, nieuwe fiets- en voetpaden. Dat de buurt verschillende keren kon samenzitten met schepen Robbeets en de stadsdiensten om de plannen te bespreken, wordt erg geapprecieerd. Er kwamen een fietspad aan elke zijde van de baan en voetpaden waar mogelijk. Voor de bewoners die geen eigen oprit/garage hebben, werden er parkeerplaatsen voorzien. Boompjes aan de parkeervakken zorgen voor een verkeersremmend effect.

Knelpunten

Ondanks de goede bedoelingen en de inspraak van buurtbewoners duiken er in de praktijk enkele knelpunten op.

Het eerste knelpunt is de snelheid van de wagens. De Wakkerzeelsebaan is ingericht als bebouwde kom waar maximaal 50 km per uur gereden mag worden. Voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de straat is het belangrijk dat de autobestuurders zich houden aan de maximum toegelaten snelheid. Vandaar dat we het stadsbestuur vragen om af en toe snelheidscontroles uit te doen en enkele herhalingsborden van 50 km te plaatsen. De palen staan er al, enkel de borden moeten nog worden opgehangen.

Een tweede knelpunt is dat de spoorwegovergang aan de Wakkerzeelsebaan te smal is. Hierdoor loopt het nieuw aangelegde fietspad en voetpad 'dood' op de palen met de spoorwegsignalisatie. Auto's kunnen er moeilijk kruisen en fietsers of voetgangers hebben al helemaal geen plaats.

Hilde Van Wichelen: "De buurtbewoners brachten dit bij de opmaak van de plannen ter sprake, maar de stad vergat de verbreding aan te vragen bij Infrabel. Vandaar de rare situatie vandaag. Na mijn tussenkomst vorig jaar kwam de aanvraag er toch. Schepen Robbeets bevestigde bij de inhuldiging van de baan dat de stad tot een overeenkomst is gekomen met Infrabel en dat de verbreding er zal komen. Dat is positief nieuws."

Een derde knelpunt zijn de parkeervakken op de rijbaan. Daarover zijn de bewoners verdeeld: sommigen vinden dat er teveel parkeervakken zijn, omdat ze de doorstroom van het verkeer bemoeilijken. Anderen vinden dat er parkeervakken te weinig zijn, omdat er meer nood is aan parkeerplaatsen. Nog anderen vinden het afremmend effect van de parkeervakken goed, maar denken dat bepaalde parkeervakken beter op een andere plaats zouden liggen omdat ze nu voor gevaarlijke situaties zorgen.

Vooruitzicht op evaluatie

Hilde Van Wichelen: " Ik kan de verschillende opmerkingen begrijpen. Gevaarlijke situaties moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Daarnaast is het een kwestie van gewoon te worden aan een nieuwe situatie en je snelheid aan te passen. Participatie eindigt niet bij de deelname aan het ontwerp, maar ook de gezamenlijk opvolging ervan hoort erbij. Het is goed opnieuw samen te zitten met de buurt, om op basis van de ervaringen na enkele maanden te kijken wat er eventueel door kleine ingrepen beter kan. Ik vind het een goed plan van de schepen om na een 6-tal maanden met de buurtbewoners de heraanleg te evalueren. "(bron: www.hildevanwichelen.be )

06.07.2015


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina