wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Uw huis in beeld

afbeeldingVlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, Paul Van Grembergen, heeft een website gelanceerd met kleurenfoto's van het Vlaamse grondgebied.

De kleurenfoto?s zijn orthofoto?s die geometrisch zijn gecorrigeerd. Orthofoto?s zijn luchtfoto?s die vanuit een vliegtuig zijn opgenomen op een hoogte van 1.800 meter en verwerkt werden voor gebruik binnen geografische informatiesystemen.

Op de foto"s kan je de bebouwing, weginfrastructuur, groenelementen en waterwegen herkennen.

» www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/kleurenortho/

(bron: Robnet)

(op de foto: Rozengaard/Basisschool De Twijg)

22.03.2004


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina