wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Verslag Gastvrij Wijgmaal 10 november 2015

1. Bezoek Vluchtelingenhuis Wilsele

Op 26/11 hebben Ivan, Kris, Liene en Joas een bezoek gebracht aan het vluchtelingehuis. Dirk De Vis heeft hen vriendelijk met koekjes en thee ontvangen. Momenteel zijn de 4 beschikbare kamers bezet door 2 vrouwen met kinderen en 2 alleenstaande mannen. Een nieuwe studio is momenteel in aanbouw. Het grote netwerk van mensen die financieel en met de hand steunen viel hen enorm op. Wat zeker geapprecieerd en gevraagd wordt:

• Eens binnenspringen om te kijken hoe het leven daar is (als je dat rond etenstijd doet, heb je grote kans om mee aan te schuiven, verzekeren onze bezoekers)
• Chauffeurs om mensen bv. naar het OCMW te brengen en voor een gehandicapte gast.
• Geld schenken (rekening Koning Boudewijnstichting, zie www.rechtopmigratie.be/helpen): verbouwen kost geld

Ideeën/vragen:
• Nederlandse les geven voor Congolese vrouw (geen vaste uren maar na 16u)
• Groepje vormen van mensen die thuis vluchtelingen opvangen om ervaring te delen

Praktisch: Aarschotsesteenweg 366, zie www.rechtopmigratie.be

2. Bezoek Opvangcentrum Holsbeek

Hierna wat nieuws dat we bij elkaar gesprokkeld hebben op de info-avond in Holsbeek op maandag 16/11:

• continuïteit in werking van het centrum is nooit voor lange tijd vooraf zeker; nu alvast tot febr 2016
• 60 jongens 15-18jr, merendeel van Afghanistan
• veel verloop (dagelijks gemiddeld 5pp. weg, 5pp. nieuw), gemiddelde verblijftijd 2 tot 5 weken
• in weekdagen: vm meestal vorming, nm activiteiten
• om 22u deuren toe
• tijdens het WE worden eventuele activiteiten vnl. gedragen door vrijwilligers
• ze werken met vaste en losse vrijwilligers (bewijs van goed gedrag en zeden is nodig; voor Leuvenaars, verkrijgbaar op online stadskantoor)
• wie zich opgeeft als vaste vrijwilliger, krijgt elke week op woensdag een doodle van geplande activiteiten waarvoor hulp wordt voor gezocht; op zondag wordt dan voor de komende week meegedeeld wie voor wat effectief ingeschakeld wordt. Er wordt niet verwacht dat je elke keer je een taak opneemt.
• mogelijke taken: vorming, activiteiten (fietsles, uitstappen, voetbal, cricket, …), logistieke taken (fietsreparatie, uitscheppen bij avondeten), projecten (kunstproject, voorbereiding naar voetbalmatch tegen Derde WereldBoys op 18/12, skaten aan het fort, criquet…)
• bijkomende ideeën steeds welkom
• giften: vnl. kledij (lange broek XS,S; sportschoenen 38-43), spelmateriaal (voetballen, strips, voetbalschoenen voor de match tegen de Derde Wereld Boys op 18/12, …)

Praktisch: De Vunt 19 - 3220 Holsbeek, integratie.ocholsbeek@rodekruis.be
Stuur een mail als je graag de wekelijkse doodle ontvangt. Om mee te helpen moet je op het stadhuis wel eerst een bewijs van goed zedelijk gedrag aanvragen. Tegenwoordig heet dit, iets minder prozaïsch, een 'uittreksel uit het strafregister': www.leuven.be/leven/aanvragen-en-documenten/uittreksel-uit-het-strafregister/ of ga naar het A-loket van het stadskantoor

3. Actiepunten

• Kris vraagt na over de concrete uren voor de Nederlandse les aan de Congolese vrouw van het vluchtelingenhuis
• Kris neemt contact op met Derde Wereld Boys voor voetbalmatch 18/12 (ism Opvangcentrum Holsbeek)
• Kris neemt contact met Gastvrij Michotte (Fred en Corinne) en Hart boven Hard (John De Decker) om samen een voorstel aan het stadsbestuur te doen om meer opvangplaatsen in Leuven te voorzien. Samenzitten in de eerste 2 weken van januari 2016
• Joas zoekt geïnteresseerden om Skaten aan het Fort te organiseren
• Joas bestelt affiches Gastvrije Gemeente
• Ivan, Walter en Dirk gaan naar de Inspiratiedag Gastvrije Gemeenten op 14 dec (www.gastvrijegemeente.be/kom-naar-de-inspiratiedag-op-14-december)
• Maarten: Gastvrij Wijgmaal aanmelden bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen
• Marnix neemt contact op met Chiro voor eventuele activiteit met OC Holsbeek
• Marnix contacteert Jeugdhuis Impuls voor muziekworkshop en Instuif bij Impuls (mogelijke namen SoundRascalz (Adriaan en Bram) en Phillibustas (Wim) )
• Liza en Fieke: voorbereiding benefiet

4. Volgende vergadering

Wanneer: 9/12 om 20u
Waar: boot jeugdhuis Impuls (nog te bevestigen dus hou je mail in het oog)
Op de agenda:
• Zie actiepunten hierboven
• Soepmoment: ontmoetingsmoment voor de GastvrijWijgmaal-groep
• Benefiet? Ism? Werkgroep opstellen(bron: www.hildevanwichelen.be )

07.12.2015


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina