wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


WZC Wijgmaalbroek opent 26 april de deuren voor de bewoners

De bouw van het WZC Wijgmaalbroek komt stilletjes aan in de laatste fase. De 120 rusthuiskamers, 26 assistentiewoningen en bijhorende voorzieningen zullen tegen eind maart klaar zijn. Senior Living Group en het OCMW van Leuven hopen de nieuwe bewoners op 26 april 2016 te kunnen verwelkomen. Een opendeurdag voor de buurt zal pas later georganiseerd worden. Ondertussen zoekt Senior Living Group naar de invulling van vacatures voor een 90-tal personeelsleden.

Plaats in het landschap
Een publiek park in het verlengde van de Weduwenrij staat centraal, op de rand van natuurgebied het Wijgmaalbroek. De assistentiewoningen verbinden de gevellijn van de Weduwenrij door tot bij het Broek. Een tweede bouwstrook, evenwijdig met het woonzorgcentrum, werkt het bouwblok langs de Sint-Hadrianusstraat en het Wijgmaalbroek af met een private dementietuin. Die sluit aan op de private tuinen van de woningen van de straat. Tussen de flats en het wooncentrum ontsluit een kleiner semiprivaat park het complex.

Duurzaamheid en materialen
Op verschillende gebieden wordt er rekening gehouden met de duurzaamheid van het complex. Ten eerste wordt het woonzorgcentrum voorzien van een paddenstoelvloer met lichte tussenwanden voor een maximale flexibiliteit en aanpasbaarheid. Ook krijgt het woonzorgcentrum een K-peil 30, voor de assistentiewoningen geldt E50. Voor de toiletspoelingen zal regenwater gebruikt worden en tenslotte kiezen de architecten voor duurzame materialen, waaronder prefabbeton, baksteen en houten invullingen.
Een gelede gevelstructuur in licht beton, ingevuld met glas en hout, zal de gebouwen als ware objecten in het weidelandschap van het Broek neerzetten. Een meer aardkleurige sokkel in baksteen moet ervoor zorgen dat het woonzorgcentrum zweeft en pronkt tussen de nabijgelegen kerk en het Broek.

Uitdaging
De belangrijkste uitdaging voor het consortium is om de woonzorgcampus te laten bijdragen aan een kwalitatieve herwaardering en versterking van het centrum. Semipublieke voorzieningen, zoals een restaurant en een park, moeten daarvoor zorgen.

Strategische inplanting
Op elke verdieping zal een leefgroep van vijftien bewoners resideren. Die leefgroep organiseert zich telkens tussen twee zithoeken met terrassen en glazen gevels. Deze gevels openen zich volledig met de kerk en het centrum aan de ene kant en het Broek en de weides aan de andere. In de gangen bevinden zich zitbanken, een rusthoek en tijdelijke exposities. Er komt een afdeling op het gelijkvloers die speciaal wordt ingericht voor 47 dementerende bewoners. De dementietuin sluit aan bij deze afdeling.

Bron: www.architectura.be

Vacatures
Om de bewoners goed te kunnen verzorgen, zijn er voor dit nieuwe wzc een 90-tal vacatures die openstaan. Senior Living Group zoekt zorgkundigen, verpleegkundigen, onderhouds- en keukenpersoneel. Meer info hierover vind je op de website van de VDAB www.vdab.be met als trefwoord "Senior Living Group".

Info
Meer info over het WZC en het huren van de assistentiewoningen:
info@wijgmaalbroek.be
Tel: +32 (0)16 67 69 00(bron: www.hildevanwichelen.be )

27.12.2015


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina