wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Rechter oordeelt dat de route Leuven Rechtdoor toch moet blijven

De gemeenten Holsbeek, Haacht, Rotselaar en stad Aarschot zijn verbolgen over de nieuwe uitspraak van de rechtbank over de vliegroute Leuven Rechtdoor. Door de nieuwe uitspraak van de rechter op 6 april 2016 zal de route Leuven Rechtdoor toch ten noorden van Leuven blijven.

De gemeenten zijn verbaasd dat in minder dan ťťn jaar de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel een tegengesteld vonnis uitspreekt betreffende de vliegroute Leuven Rechtdoor. De gemeenten betreuren dat de rechtszekerheid hierdoor zoek is en beraden zich nu of ze verder in beroep zullen gaan. De route Leuven Rechtdoor werd op 6 maart 2014 ingevoerd en leidde tot een onrechtvaardige concentratie van geluidshinder in de regio ten noorden van Leuven. De gemeenten in deze regio leveren met 80 procent van het dalende vliegverkeer een grote inspanning voor een welvarende luchthaven. Door de vliegroute Leuven Rechtdoor kwam daar nog een deel van het opstijgende vliegverkeer bij.

De recent vrijgegeven officiŽle evaluatie door Belgocontrol is vernietigend voor de betreffende vliegroute en bevestigt dat dit een problematische route betreft die niet past in het geheel van de routes rond de luchthaven . Het rapport concludeert dan ook dat "vergeleken met de vorige situatie, de vliegroute Leuven Rechtdoor een negatieve impact heeft op de vluchtefficiŽntie en op de complexiteit van het management van het luchtverkeer". Uit de geluidsmetingen in Tildonk van het Vlaams departement LNE blijkt heel duidelijk dat de route enorme extra geluidshinder veroorzaakt in de regio ten noorden en oosten van Leuven. Het is verbazend vast te stellen dat de rechter hier geen rekening mee houdt en louter concludeert dat de Belgische Staat vrij is in het bepalen van de vliegroutes. Dat schept evenwel ook de mogelijkheid dat de Belgische Staat de vliegroute LR terug kan afvoeren.

De procederende gemeenten vragen niet om al het vliegtuigverkeer te schrappen, maar wel om een rechtvaardige spreiding van de lawaaihinder zodat iedereen in een leefbare omgeving kan wonen.

De werkgroep Leuven Rechtdoor vzw, die de tienduizenden getroffen bewoners in deze regio vertegenwoordigt, zegt dat door het schrappen van de gelijknamige vliegroute het evenwicht hersteld zou worden. Ze roept de nieuwe federale minister van mobiliteit op de vliegroute Leuven Rechtdoor definitief te schrappen.(bron: www.hildevanwichelen.be )

19.04.2016


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina