wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Strijd tegen route Leuven Rechtdoor gaat verder

Met het mooie weer ( oostenwind ) zijn er weer veel opstijgende vliegtuigen boven onze regio. Dit is het gevolg van de nieuwe uitspraak van de rechter op 6 april 2016 waardoor de route Leuven Rechtdoor toch ten noorden van Leuven blijft bestaan. De bewoners en de gemeentebesturen van Holsbeek, Haacht, Rotselaar en de stad Aarschot zijn kwaad. De gemeentebesturen gaan in beroep tegen deze nieuwe uitspraak en de actiegroep plant op 26 juni om 14u een protest/gezinswandeling rond Wijgmaal.

De gemeenten zijn verbaasd dat in minder dan ťťn jaar de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel een tegengesteld vonnis uitspreekt betreffende de vliegroute Leuven Rechtdoor. De gemeenten betreuren dat de rechtszekerheid hierdoor zoek is en beraden zich nu of ze verder in beroep zullen gaan. De route Leuven Rechtdoor werd op 6 maart 2014 ingevoerd en leidde tot een onrechtvaardige concentratie van geluidshinder in de regio ten noorden van Leuven. De gemeenten in deze regio leveren met 80 procent van het dalende vliegverkeer een grote inspanning voor een welvarende luchthaven. Door de vliegroute Leuven Rechtdoor kwam daar nog een deel van het opstijgende vliegverkeer bij.
De recent vrijgegeven officiŽle evaluatie door Belgocontrol is vernietigend voor de betreffende vliegroute en bevestigt dat dit een problematische route betreft die niet past in het geheel van de routes rond de luchthaven . Het rapport concludeert dan ook dat "vergeleken met de vorige situatie, de vliegroute Leuven Rechtdoor een negatieve impact heeft op de vluchtefficiŽntie en op de complexiteit van het management van het luchtverkeer". Uit de geluidsmetingen in Tildonk van het Vlaams departement LNE blijkt heel duidelijk dat de route enorme extra geluidshinder veroorzaakt in de regio ten noorden en oosten van Leuven. Het is verbazend vast te stellen dat de rechter hier geen rekening mee houdt en louter concludeert dat de Belgische Staat vrij is in het bepalen van de vliegroutes. Dat schept evenwel ook de mogelijkheid dat de Belgische Staat de vliegroute LR terug kan afvoeren.

De procederende gemeenten vragen niet om al het vliegtuigverkeer te schrappen, maar wel om een rechtvaardige spreiding van de lawaaihinder zodat iedereen in een leefbare omgeving kan wonen.

De werkgroep Leuven Rechtdoor vzw, die de tienduizenden getroffen bewoners in deze regio vertegenwoordigt, roept de nieuwe federale minister van mobiliteit Bellot op de vliegroute Leuven Rechtdoor definitief te schrappen. De werkgroep roept ook alle bewoners op opnieuw massaal klacht neer te leggen bij de luchthaven via Airport Mediation, hun online petitie te ondertekenen tegen Leuven Rechtdoor en mee te komen wandelen op de protest/gezinswandeling op 26 juni om 14u in en rond Wijgmaal.

Alle info: www.leuvenrechtdoor.be


(bron: www.hildevanwichelen.be )

08.05.2016


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina