wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Nieuwe trottoirs in de Kroonstraat

De trottoirs in de Kroonstraat worden eind 2016 helemaal vernieuwd. Nadat de nutsleidingen de voorbije weken zijn (her)aangelegd, trekt het stadsbestuur 400.000 euro uit voor een degelijke vernieuwing van de trottoirs. Ik ben tevreden dat mijn aandringen hierover bij het stadsbestuur vruchten heeft afgeworpen en dat we met de bewoners de plannen mochten inkijken. Begin mei kwamen we samen. De aanwezige bewoners zijn tevreden, want ze hebben slechts enkele opmerkingen.

Dit zijn de uitgangspunten die de stadsdiensten hebben gebruikt bij de plannen:

- Zoveel mogelijk de bomen behouden die er staan. Enkel aan de bushalte zullen er enkele bomen moeten plaatsmaken voor een beter uitgebouwde bushalte.
- Er moeten geen onteigeningen gebeuren.
- Als er een garage is aan de woning, zal er een verharde oprit voor 1 wagen worden voorzien/benhouden.
- De voetpaden zullen zoveel mogelijk 1m20 breed zijn en regelmatig worden verbreed met een inham tussen de bomen, zodat buggy's of rolstoelen elkaar op die plekken kunnen kruisen.
- Aan de kant van de Wakkerzeelsebaan wordt er maar 1 opstapbushalte voor de bus behouden. De bushalte richting Leuven blijft bestaan als opstaphalte met bushokje, fietsbeugels en verhoogde opstapplaats. Het huidige bushokje aan de andere kant richting Wakkerzeel verdwijnt, omdat dit toch enkel als afstaphalte wordt gebruikt.
- De voorrang aan de Steenakkerstraat verandert. De bestuurders op de Kroonstraat hebben voorrang voor een betere doorstroming.
- Er komen 2 groene pleintjes ( bv. aan het Wijveld ) waar 5 grote bomen worden bij geplant. De 3 grote bomen op het pleintje aan de Steenakkerstraat blijven behouden.
- Er komt een verlaagde oversteek aan de zebrapaden.

Er zijn maar 3 bedenkingen/vragen gesteld door de bewoners:

- Welke invulling is er voorzien voor de groenstroken tussen de bomen? Is er enkel gras voorzien? Er werd het voorstel gedaan om in het eerste stuk van de Kroonstraat van de B. Descampslaan tot aan het pleintje eventueel hogere grassoorten, lage heesters of éénjarigen te voorzien. In dat gedeelte van de straat heeft men gemakkelijk de neiging om te parkeren op die stroken, waardoor er nu bv nog weinig gras overblijft.
- Bus 5 die van Wakkerzeel komt stopt blijkbaar steeds aan het pleintje met de bomen aan de kant van Steenakkerstraat en niet aan de bushalte achter het pleintje, omdat een gelede bus daar moeilijk kan draaien. Hoe kan dat best worden opgelost? Want nu moeten de passagiers over het graspleintje naar de bus stappen.
- Als de trottoirs zijn vernieuwd is het echt belangrijk ook snel het wegdek te vernieuwen in asfalt, zeker in de draai tussen de Steenakkerstraat en het Wijveld. Daar zijn de betonplaten helemaal stuk gereden en zijn ze omwille van de brede gleuven niet meer berijdbaar voor fietsers.(bron: www.hildevanwichelen.be )

01.06.2016


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina