wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Een schoolstraat maakt de schoolomgeving veilig

Tijdens een persconferentie kondigde het stadsbestuur aan dat men zal investeren in verkeersveilige schoolomgevingen. Groen vindt die intentie vanzelfsprekend goed, maar kijkt vooral uit naar structurele maatregelen, zoals de aanleg van schoolstraten en voldoende maatregelen die zorgen voor veilige fietsroutes doorheen de hele stad.

Tijdens de persconferentie verwezen de betrokken schepenen naar een bevraging naar de knelpunten in de schoolomgeving van de basisscholen in Leuven. Aan deze bevraging hebben 1.800 ouders deelgenomen. Ze brachten 2.628 knelpunten aan. Enkele maatregelen worden door het stadsbestuur aangekondigd, zoals de aanleg van enkele fietssuggestiestroken (Bondgenotenlaan, Kapucijnenvoer, Vaartstraat ...) en een verbreding van het fietspad tussen provinciehuis en Tiensesteenweg. Een echt actieplan is er nog niet.

Een van de opvallende knelpunten die de ouders aanbrengen is de onveilige situatie aan de schoolpoort. De vraag naar een autoluwe schoolomgeving, waar het fysiek onmogelijk wordt gemaakt dat auto's tot vlakbij de schoolpoort rijden, wordt heel vaak aangehaald. We zijn vanuit Groen al lang voorstander van de 'schoolstraat', wat het perfecte antwoord is op deze nood. In een 'schoolstraat' wordt de straat aan de schoolpoort een half uur voor de schooldag begint en een half uur na het einde van de schooldag tijdelijk afgesloten met een dranghek of een slagboom. In maart opende op initiatief van basisschool Paridaens de eerste schoolstraat in Leuven, die ze een Octopusstraat noemen. De eerste resultaten zijn zeer positief. De onmiddellijke omgeving van de schoolpoort is rustiger en veiliger geworden, waardoor er nu 15% meer leerlingen per fiets naar school komen. We willen dat de stad dit concept actief ondersteunt en stimuleert aan elke schoolpoort in Leuven waar het kan. We denken bv. aan de Sint-Lambertusschool in Heverlee.
(bron: www.hildevanwichelen.be )

08.07.2016


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina