wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


60 procent vindt zone 30 een goed idee

Op woensdag 26 april was er in Wijgmaal een open gespreksavond over het toekomstige structuurplan en de mobiliteit in Wijgmaal. Het was een geslaagde avond, waarin een 80-tal aanwezigen uitleg kregen over het structuurplan en daarna geanimeerd in gesprek gingen met elkaar en met schepen Devlies. Op het einde van de avond werd de uitslag van de enquête rond een zone 30 in de dorpskern bekend gemaakt.

Na een woordje van de schepen van Ruimtelijke Ordening Devlies gaf een medewerkster van de dienst ruimtelijke planning van de stad Leuven uitleg over het toekomstige ruimtelijk structuurplan voor Wijgmaal. Er werd gesproken over de agrarische en erfgoedkundige waarde van het dorp. Er werd ook uitgelegd hoe wonen, water en groen zullen worden ingeplant in het dorp.

De toekomstige visie op de mobiliteit in het dorp komt in het structuurplan minder gedetailleerd aan bod. Spijtig volgens heel wat aanwezigen. Dat werd snel duidelijk aan de gesprekstafels. Aan elke tafel was er een geanimeerd gesprek, waar het verkeer en de verkeersveiligheid in het dorp het meeste aan bod kwam. Er werden opmerkingen, bezorgdheden en aanbevelingen uitgewisseld en daarna in de grote groep naar voor gebracht. Schepen Devlies gaf een antwoord of een reactie op de meest voorkomende vragen en bedenkingen.

De mobiliteit is duidelijk een thema dat leeft in het dorp. Om eens te polsen wat men in Wijgmaal zou vinden van een Zone 30 in de dorpskern, werd er in de voorbije maand aan de inwoners van Wijgmaal gevraagd via een enquête te laten weten wat ze daarvan dachten.
Er deden 259 Wijgmalenaars mee, wat een mooi aantal is. Het resultaat:

- 59,46% is voor een zone 30
- 40,54% is tegen een zone 30

Er werden door de deelnemers een hele reeks van argumenten aangehaald. Dit is een korte samenvatting van de meest voorkomende argumenten voor en tegen:

Argumenten voor Zone 30:

· trager verkeer is veiliger voor fietser en schoolgaande kinderen
· amper tijdsverlies
· voorrang voor zwakke weggebruiker
· minder doorgaand verkeer/sluipverkeer
· enkel in combinatie met structurele oplossingen (lussen, enkel richting, voldoende
snelheidscontroles …)
· er wordt te hard gereden, onaangepast rijgedrag, op stoep rijden …
· minder uitstoot, schone lucht, minder lawaai
· 50 rijden is in praktijk toch niet mogelijk, dus waarom niet
· als het in Leuven kan, waarom niet in Wijgmaal

Argumenten tegen zone 30:

· de voorgestelde zone 30 is te groot of te klein
· heeft geen nut want wordt toch niet gerespecteerd, andere maatregelen nodig
(verkeersdrempels, enkel richting, meer snelheidscontroles …)
· enkel nuttig om boetes te innen
· dit veroorzaakt meer files, meer milieuverontreiniging
· 50 is voldoende traag, zone 30 heeft geen impact op ongevallen
· zone 30 toepassen enkel op bepaalde tijdstippen
· het is nuttiger om gevaarlijke kruispunten aan te pakken, scheiding voorzien van autoverkeer
versus fiets- en voetgangersverkeer, foutparkeerders aanpakken
· je kan in praktijk toch geen 50 rijden, dus zone 30 is overbodig
· veel tijdverlies omwille van trager rijden

Enkele conclusies bij de enquête:

- Er zijn meer voor- dan tegenstanders, maar ze liggen niet zo ver uit elkaar
- Veel argumenten, het onderwerp leeft
- Argumenten worden soms in de 2 richtingen gebruikt.
bv. Je kan niet snel rijden, dus zone 30, Je kan niet snel rijden, dus zone 30 is niet nodig

- Opmerkingen over de zone: te groot of niet groot genoeg bv. Remylaan
- Moet zeker passen in bredere structurele maatregelen(bron: www.hildevanwichelen.be )

28.04.2017


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina