wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Buurtbewoners sterk gekant tegen goedkeuring milieuvergunning Celis in Hambos

In de maand juni liep er een openbaar onderzoek omtrent een aanvraag voor een milieuvergunning Klasse 1 vanwege het bedrijf Celis in het gehucht Hambos, wat ligt op de grens tussen Wijgmaal ( Leuven ) en Tildonk ( Haacht ). Donderdag a.s. buigt de Deputatie van de provincie Vlaams Brabant zich over deze zaak voor een definitieve beslissing. De buurtbewoners wachten met een bang hart de beslissing af. Het kan het landelijk karakter van deze buurt totaal verstoren.

Het bouwbedrijf Celis vraagt om op de site een overslagberdrijf te mogen exploiteren. De bedoeling is allerlei bouwmaterialen die worden aangevoerd via schepen vanaf de Vaart daarna met vrachtwagens via de achterliggende wegen te verspreiden naar de klanten. Buurtbewoners vrezen een toename van vrachtverkeer op kleine, smalle buurtwegen die totaal niet geschikt zijn voor zwaar vervoer van honderden vrachtwagens.

Op basis van de tientallen bezwaarschriften die er naar aanleiding van het openbaar onderzoek door rechtstreeks betrokken inwoners van de Hambosstraat in Wijgmaal en van de Kapelleweg in Tildonk werden ingediend, gaf de gemeente Haacht een negatief advies voor deze milieuvergunning. Het is donderdag 28/09 aan de Deputatie van de provincie om een definitieve beslissing te nemen. De buurtbewoners vragen de Deputatie om deze vraag om exploitatie niet goed te keuren. Ze vragen om het met minstens met 2 jaar uit te stellen tot er de nodige geschikte ontsluitingswegen zijn aangelegd, zodat het zware vrachtverkeer de smalle wegen in de buurt kan vermijden.

Intussen verzetten twee actiecomités, één vanuit Wijgmaal, een ander vanuit Tildonk zich tegen de goedkeuring van de milieuvergunning.

Jan Janssen ( Kapelleweg Tildonk ) : " De ontsluiting van het industrieterrein is op dit ogenblik helemaal niet gegarandeerd. Vrachtwagens passeren nu reeds op smalle wegen, die helemaal niet geschikt zijn voor dergelijk verkeer. Dagelijks worden we geconfronteerd met levensgevaarlijke situaties. Wanneer de exploitatie wordt goedgekeurd zullen er honderden vrachtwagens bij komen. "

Brigitte Peeters ( Hambosstraat Wijgmaal ) : "De Hambosstraat in Wijgmaal ligt er nu al volledig kapotgereden bij, veroorzaakt door het zware verkeer. Door het afsluiten van het jaagpad langs de Vaart door hetzelfde bedrijf Celis zijn de fietsers verplicht de Hambosstraat te gebruiken om hun weg verder te zetten richting Tildonk en Mechelen. Dit is nu al levensgevaarlijk voor fietsers door de slechte staat van de weg, laat staan als er dan ook nog eens extra zwaar vrachtverkeer langs dezelfde weg moet. Moeten er slachtoffers vallen voordat de overheid ingrijpt? "(bron: www.hildevanwichelen.be )

28.09.2017


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina