wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Milieuvergunning Celis Hambos niet goedgekeurd

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft vandaag 12 oktober de milieuvergunning van bouwbedrijf Celis heeft aangevraagd voor een overslagbedrijf aan de Vaart in Hambos niet goedgekeurd. De goedkeuring wordt uitgesteld tot de aanleg van de kade aan de Vaart, de ontsluitingsweg langs het jaagpad en de brug en ontsluitingsweg klaar is.

Daarmee volgt de deputatie de argumenten van de buurtbewoners dat de ontsluiting niet klaar is voor het zwaar vrachtvervoer dat wordt verwacht. Het is positief dat Celis wil gebruik maken van vervoer over het water voor de aanvoer van bouwmaterialen, omdat ze op die manier vele vrachtwagens van de weg houden, maar dit kan enkel een win-win verhaal worden wanneer de afvoer van deze materialen naar de klanten - dat via vrachtwagens moet gebeuren - niet ten koste gaat van de veiligheid van de dorpskern van Tildonk en van de buurtbewoners in Hambos. Daarom is het een goede zaak dat de exploitatie van het bedrijf pas kan starten als de veilige ontsluiting klaar is.(bron: www.hildevanwichelen.be )

16.10.2017


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina