wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Vzw Spit dan toch niet in station

Groen toont zich bezorgd over de renovatie van het Wijgmaalse station. In 2016 werd beslist om het gebouw te renoveren in een samenwerking tussen vzw Dialoog, vzw Spit en de stad Leuven. Vzw Spit zou in dat project een sociaal restaurant uitbaten en een koffiebar voor de reizigers en de buurtbewoners maar dat gaat niet door.

Het station van Wijgmaal is al enkele jaren op de spreekwoordelijke dool. Gemeenteraadslid Hilde Van Wichelen (Groen), zelf inwoner van Wijgmaal, bond de kat de bel aan en organiseerde in oktober 2013 een bevraging bij buurtbewoners en treinreizigers over de toekomstige invulling van het verwaarloosde stationsgebouw. Daaruit bleek onder meer dat er een grote vraag was naar een zaal voor verenigingen en particulieren. "Uit de bevraging leerden we ook dat er vraag was naar een verwarmde wachtruimte, meer fietsenstallingen en een fietsherstelpunt. Belangrijk was ook dat de mensen uit de buurt lieten opmerken dat een horecafunctie zeker een mogelijke invulling kon zijn na een renovatie." In 2014 probeerde de stad via een concessie een privé-partner aan te trekken die het stationsgebouw zou willen renoveren en daarna ook uitbaten. Lang niet evident, want het gebouw is al een hele tijd aan het verkrotten met hoge renovatiekosten tot gevolg.
Partnerschap

Niemand toonde zich bereid en daarom gooide het Leuvense stadsbestuur het in 2015 over een andere boeg. Het plan was om een partnerschap tussen verschillende organisaties op te zetten en dat resulteerde ongeveer een jaar later in een samenwerking tussen de stad Leuven, Dialoog vzw en vzw Spit.

"Die samenwerking was meer dan welgekomen want deze partners konden een duurzame renovatie garanderen met een sociale invulling voor de toekomst", aldus gemeenteraadslid Hilde Van Wichelen (Groen). "Dialoog vzw werd bouwheer van dienst en zal het gebouw renoveren met behoud van het huidige uitzicht. Het ingevallen gedeelte, de vroegere conciërgewoning, zou een nieuw leven krijgen en het laagste gedeelte van het station wordt opgetrokken naar de oorspronkelijke hoogte van het oude stationsgebouw. Dialoog vzw zou onderdak vinden in kantoren op de eerste verdieping waar ook een toonruimte en adviesruimte voor het brede publiek rond duurzaam (ver)bouwen zou worden ondergebracht.


Verder een verwarmde wachtruimte voor reizigers op het gelijkvloers en een fietsherstelpunt. Voor een kindercrèche was geen plaats maar wel voor een sociaal restaurant dat uitgebaat zou worden door werknemers van vzw Spit. Er werd ook gedacht aan een koffiebar. Helaas heb ik in de commissie Economie vernomen dat de samenwerking met Spit vzw wegvalt omdat de afdeling horeca van de vzw stopgezet werd, en dat is een bijzonder spijtige zaak.


Ik hoop dat de stad Leuven het idee voor een sociaal restaurant niet laat varen want deelgemeente Wijgmaal is de enige die er nog geen heeft. Ook in Wijgmaal leven er mensen in (kans)armoede. Daarnaast is er rond het station van Wijgmaal echt een heropleving nodig. Vandaag wordt het station ervaren als een doodse plek, een soort van dorpskanker. Een sociaal restaurant met koffiebar en met een terras op het plein zou voor een stevige revival kunnen zorgen."


Groen dringt er nu bij de stad Leuven op aan om een andere partner te zoeken voor de horecafunctie. "Men moet werk maken van de zoektocht naar een andere uitbater", besluit Hilde Van Wichelen.


"Die kan gevonden worden binnen de sociale economie of in een privé-partner."

(bron: HLN.be)

22.03.2018


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina