wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Hilde Van Wichelen neemt geen verkiesbare plaats meer op de Groen-lijst

Tijdens een persconferentie kondigde gemeenteraadslid Hilde Van Wichelen uit Wijgmaal vandaag aan dat ze geen verkiesbare plaats meer zal opnemen op de Groen-lijst voor de verkiezingen van oktober. Ze motiveert haar beslissing.

Hilde Van Wichelen: 'Na lang nadenken heb ik beslist om op het einde van dit jaar te stoppen met politiek en geen verkiesbare plaats meer in te nemen op de lijst. Deze beslissing heb ik genomen omdat ik mij niet kan vinden in de huidige politieke cultuur. Bij de start van mijn politiek werk ging ik er vanuit dat er binnen de gemeentepolitiek over de partijgrenzen heen - oppositie en meerderheid - kon worden samengewerkt om belangrijke projecten voor onze stad te realiseren. Maar dat is een illusie gebleken: in de gemeenteraad voeren strijd, hard debat en het opzoeken van tegenstellingen de boventoon. Wat mij betreft is dit een oude voorbijgestreefde mannelijke, hiŽrarchische stijl om aan politiek te doen. Welnu, in die sfeer wil ik niet werken en kan ik onmogelijk floreren. Ik zoek integendeel verbinding en samenwerking, zowel in de politiek als met de burgers. Daarom vind ik echte burgerparticipatie zeer belangrijk. Ik organiseerde in Wijgmaal jaarlijks een open inspraakavond of kwam geregeld samen met de bewoners van een bepaalde straat of wijk. Maar het huidige stadsbestuur staat niet toe dat er constructieve ideeŽn groeien van onderuit. Op die manier voelt de burger zich niet ernstig genomen en dat kan toch niet meer in deze 21ste eeuw."

'Groen wil en kan een belangrijk verschil maken dit vlak. David Dessers en Lies Corneillie zijn sterke lijsttrekkers en ik geloof erin dat zij samen met het hele Groene team de uitdaging zullen aangaan om een nieuwe politieke cultuur en aanpak te vestigen in Leuven. Daarom wil ik deze lijst wel met overtuiging steunen vanuit een plaats achteraan de lijst. En natuurlijk laat ik mijn engagement voor Wijgmaal en Leuven niet helemaal los. Vanuit mijn expertise blijf ik mij graag - maar dan achter de schermen - inzetten en wil ik aanspreekpunt blijven binnen Groen, zeker voor de noden en bekommernissen van de mensen van Wijgmaal.'

Groen Leuven wil Hilde enorm hard bedanken voor haar inzet en groot engagement. Groen begrijpt de motivatie, maar betreurt de beslissing. Lies Corneillie, co-lijsttrekker: "Het is jammer dat we van een gedreven politica als Hilde afscheid zullen nemen uit de actieve politiek. Ze heeft een grote verdienste op vlak van onderwijs, participatie en aandacht voor de deelgemeente Wijgmaal. Hilde nam de voorbije jaren talloze initiatieven van onderuit om punten op de agenda van de gemeenteraad te zetten en samen met burgers oplossingen aan te reiken. Denk bijvoorbeeld aan het de herbestemming van het stationsgebouw van Wijgmaal, het verzet tegen de vliegroute Leuven Rechtdoor en de mobiliteit in Wijgmaal."

Groen beaamt de knelpunten die Hilde Van Wichelen heeft ervaren en wil naar aanleiding van dit nieuws duidelijk maken dat ze werk wil maken van een nieuwe politieke cultuur en meer samenwerking met en participatie van de Leuvenaars.

Lies Corneillie: "We hebben hele reeks voorstellen om burgers een stem te geven in het beleid. Zij zijn immers experts inzake leven in Leuven. Ten eerste bundelen we alle afspraken over participatie in een participatiecharter, dat de leidraad moet bevatten van hoe en wanneer we burgers betrekken. Om die afspraken waar te maken, hebben we ook participatie-medewerkers nodig, die de inspraak in goede banen leiden. In een burgerbegroting kunnen Leuvenaars, jong en oud, prioriteiten en budgetten bepalen. In de wijken voeren we een wijkdialoog in waar buurtbewoners samen met de scholen, organisaties en ondernemers in hun buurt concrete plannen kunnen voorleggen en bespreken met het stadsbestuur"

"Met Groen pleiten we al jaren voor een andere politiek in de gemeenteraad. Zo pleiten we er ondermeer voor dat de burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad niet dezelfde persoon is en op die manier de gemeenteraadszittingen neutraler kan leiden. Voor de gemeenteraad willen we een vragenuurtje waar burgers hun vragen kunnen stellen. Tot slot willen we van het stadhuis een open huis maken waar elke Leuvenaar welkom is om meer te weten over het reilen en zeilen in de stad."

Wie nog meer wil lezen over deze beslissing, kan dat lezen op de website www.hildevanwichelen.be

30.03.2018


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina