wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Gemeenteraad laat invulling station open

In de gemeenteraad van 24 april bracht Hilde Van Wichelen vanuit de Groene fractie de bekommernissen van de Wijgmalenaars over de invulling van het station ter sprake en vroeg ze om de passages in de samenwerkingsovereenkomst met vzw Dialoog die de invulling vastlegden weg te laten. De schepen Ridouani en de volledige gemeenteraad ging op die vraag in. Goed nieuws voor de actievoerders en voor een levendig stationsgebouw. Wie concrete ideeŽn heeft voor een gemeenschapsgerichte invulling mag dat laten weten.

Hieronder vind je de tekst van de tussenkomst in de gemeenteraad.

De renovatie van het station van Wijgmaal laat al veel jaren op zich wachten en is noodzakelijk, gezien de zeer slechte staat van het station vandaag. Voor alle duidelijkheid zijn we met de Groene fractie er dan ook voorstander van dat de renovatie door vzw Dialoog snel kan starten en waarderen we de inzet en het engagement van de stad en van vzw Dialoog daarvoor.
De plannen die we ongeveer 2 jaar geleden hebben gestemd op de gemeenteraad waren veelbelovend: kantoorruimte voor vzw Dialoog, een gemeenschapsruimte voor de plaatselijke verenigingen en een horeca-gedeelte met sociaal restaurant uitgebaat door vzw Spit. Spijtig genoeg trok vzw Spit zich enkele maanden geleden terug uit de overeenkomst. En toen kwam het bericht dat er vandaag een nieuwe overeenkomst zou worden gestemd, zonder vzw Spit en zonder een horeca-gedeelte. Vzw Dialoog zou in deze nieuwe overeenkomst meer ruimte krijgen voor kantoren op de plaats waar in de eerste plannen een horeca gedeelte zou komen.
Voor de Wijgmalenaars en treinreizigers is dit een grote ontgoocheling omdat ze vooral hoopten op die horeca activiteit om het station op die manier te zien uitgroeien tot een levende, sociale en verbindende plek. Op vrijdag 20 april werd in Wijgmaal onder de slogan "Leve(nd) Wijgmaal station" actie gevoerd aan het stationsgebouw. Hoewel de mobilisatie slechts een dag eerder in gang was gezet, kwamen meer dan 150 mensen samen. Meer dan 300 mensen tekenden die dag een petitie waarin ze vragen het gebouw, behalve voor de kantoren van vzw Dialoog en een kleine vergaderzaal, ook ruimte te creŽren voor een publieksgerichte werking. Er zijn ondertussen al mogelijke partners opgestaan zoals bv. vzw Velo die een koffiebar met fietspunt willen vestigen of dorpsbewoners die denken aan een koffiebar in een coŲperatieve structuur.

Schepen Mohamed Ridouani was aanwezig op de actie en sprak de samengestroomde mensen toe. Ik was er ook bij en kan bevestigen dat hij luisterde naar de bekommernissen van de actievoerders en dat hij meedeelde dat er een wijziging in de overeenkomst zou worden doorgevoerd, waardoor het voorstel in de gemeenteraad wťl ruimte zou laten voor een horeca-gedeelte. Tegelijk drong hij erop aan dat voorstellen om deze bestemming concreet in te vullen op zeer korte termijn zouden worden ingediend, aangezien dit dossier niet langer mag aanslepen. Hij engageerde zich ook om een vergadering bijeen te roepen met de stad Leuven, vzw Dialoog en alle geÔnteresseerden met concrete voorstellen om te bespreken wat mogelijk is voor eind juni.

Als Groene fractie hebben we veel begrip voor de vragen en bekommernissen van de Wijgmalenaars en vinden we de toezegging van de schepen een heel goede zaak. Daarom vragen wij in het amendement dat ik bij dit gemeentebesluit heb ingediend dat de door ons in het geel gearceerde zinnen in de samenvattende tekst en in de samenwerkingsovereenkomst en die verwijzen naar de invulling van de ruimte, dat die zinnen ofwel volledig worden weggelaten zodat alle mogelijkheden nog openblijven, ofwel worden behouden, maar dan aangevuld met de passage ' Op het gelijkvloers van het gebouw zal er een voldoende grote ruimte worden voorzien voor een mogelijke horeca-uitbating of een andere buurtversterkende onderneming. '

We vragen dan ook een formele toezegging tot wijziging van de tekst en vragen dat de gemeenteraad die wijziging mee ondersteunt. Als die wijziging er komt stemmen we als Groen fractie voor, in het andere geval zullen we ons als Groene fractie onthouden.
Als gemeenteraadslid uit Wijgmaal wil ik de schepen bedanken voor het feit dat hij geluisterd heeft naar de Wijgmalenaars en dat hij deze toezegging heeft gedaan ten voordele van een levendig stationsgebouw.(bron: www.hildevanwichelen.be )

26.04.2018


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina