wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Vliegroute 'Leuven Rechtdoor' verdwijnt boven Wijgmaal

Goed nieuws. De fel omstreden vliegroute 'Leuven Rechtdoor' moet worden gestaakt. Dat heeft de Brusselse rechtbank beslist in een rechtszaak die werd aangespannen door enkele gemeentes uit de Noordrand van Brussel. De gemeenten Haacht, Rotselaar, Holsbeek en de vzw Leuven Rechtdoor reageren tevreden. Voor de inwoners van Wijgmaal is dit zeer goed nieuws. De overheid heeft nog wel 90 weken de tijd om een andere vliegroute in te voeren, wat wil zeggen dat het nog tot midden februari 2020 kan duren tot er geen opstijgende vliegtuigen meer zijn boven onze regio. Bij deze nog maar eens bewezen: actie voeren loont, ook al duurt het soms lang voor er resultaat er is.

Wat staat er in het vonnis van de rechter?

In een vonnis van 30 mei 2018 heeft de Nederlandstalige milieustakingsrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel het bevel gegeven tot staking van het 'plan Wathelet'. De zaak werd ingeleid door de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel en de stad Vilvoorde tegen de Belgische Staat. Dit bevel tot staking omvat ook expliciet de zevende fase in het 'plan Wathelet', met name de invoering van de nieuwe vliegroute Leuven Rechtdoor.

De rechter stelt niet enkel vast dat het 'plan Wathelet' op onwettige wijze werd doorgevoerd maar bovendien, dat door de onevenwichtige verdeling van de hinder de grondrechten van de inwoners op een gelijke bescherming van hun gezondheid, hun leefmilieu en respect voor hun privé en gezinsleven met de voeten werden getreden. Bovendien stelt de rechter dat het 'plan Wathelet' evenmin strookt met de eigen beleidslijn van de Belgische Staat, met name inzake evenwichtige verdeling van de hinder.

Specifiek ten aanzien van de zevende fase in het plan Wathelet, met name de invoering van de vliegroute 'Leuven Rechtdoor', merkt de rechter op dat deze vliegroute enkel en dus discriminerend werd ingevoerd ten voordele van de inwoners van Leuven-West die ingevolge deze maatregelen volledig vrijgesteld werden van opstijgingen en van landingen. Verder wijst de rechter ook op de evaluatiestudie van Belgocontrol die aangeeft dat deze zevende fase van het plan Wathelet voor meer complexiteit en capaciteitsproblemen zorgt en dus niet zozeer de voorgaande situatie.

De rechter geeft daarmee aan de Belgische Staat de boodschap om haar huiswerk in alle transparantie volledig over te doen - naar eigen keuze met bestaande en/of nieuwe routes - mits het respecteren van het EVRM en de Grondwet, uitgebreide milieu-impactanalyse en publieksbevraging. Hij geeft de overheid daartoe een zeer realistische termijn van 90 weken.

Eerder werd door de Belgische Staat niet in beroep gegaan tegen het vonnis van 31 april 2014 door een Franstalige milieustakingsrechter tot staking van de zesde fase van het plan Wathelet. Ook tegen het vonnis van 19 juli 2017 waarbij de staking werd bevolen van de effecten van het plan 'Wathelet' op de Brusselse Kanaalroute, de Ringroute in Neder-over-Heembeek en de landingen op baan 01, ging de Belgische Staat niet in beroep.

We roepen alle gemeenteraadsleden in Leuven op om bij minister Bellot en hun partijgenoten in de federale regering, aan te dringen niet in beroep te gaan (zoals ook niet in beroep is gegaan tegen de vonnissen uit 2014 en 2017 betreffende de Brusselse routes), zodat samen kan gewerkt worden aan een eerlijke verdeling van de hinder in de Noordrand en in de Leuvense regio. Dit is een unieke kans om de hinder, die in 2014 naar Leuven (Wijgmaal, Wilsele, Kessel-Lo) is gebracht, terug eerlijk te verdelen.

Tijd en energie kan beter besteed worden aan overleg, zoals ook de rechter beveelt tot de oprichting van een Staten-Generaal ten laatste op 17 september 2018, teneinde tot een billijke spreiding van de geluidshinder te komen. We zijn ten volle bereid hieraan mee te werken, in het belang van de luchthaven, en de leefbaarheid van alle inwoners in de Leuvense regio.

www.leuvenrechtdoor.be


(bron: www.hildevanwichelen.be )

06.06.2018


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina