wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Leuven zoekt oplossing voor sanering vervuilde bodem De Dijlemeander

Leuven zoekt momenteel een oplossing voor de sanering van de vervuilde bodem in het natuurgebied De Dijlemeander in Wijgmaal dat het in 1998 aankocht. Uit onderzoek door de Bodemkundige Dienst in opdracht van de stad is gebleken dat het slib in deze voormalige Dijlebedding en in mindere mate ook de bodem van omliggende graslanden vervuild zijn door zware metalen.

"Technieken zoals uitbaggering van het Dijleslib blijken zeer kostelijk. OVAM heeft ons de aanstelling van een studiebureau aangeraden voor advies hoe de sanering concreet zou kunnen aangepakt worden. De afvalstoffenmaatschappij zal eventueel zelf overgaan tot een ambtshalve sanering als kan aangetoond worden dat Leuven niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor de vervuiling. Het heeft zelf ook een deskundige aangesteld om de saneringsplicht te onderzoeken", aldus Helen Defever van de Leuvense Afdeling Groenbeheer.

De vervuiling in de omgeving van de Dijlemeander is mogelijk afkomstig van een vroeger stort op deze locatie van de vlakbij gelegen Remyfabriek. Remy gebruikte de Dijlemeander ook als proceswater voor de rijstproductie. Het Dijleslib werd volgens sommigen echter ook vervuild door de lozingen van de vroegere Tudor-batterijenfabriek in Waver. Volgens Defever is het nog niet uitgemaakt wie aan de basis ligt van de vervuiling, noch is momenteel duidelijk wanneer precies de meander afgesloten werd van de Dijle.

In een mededeling pleit Fatiha Dahmani van Groen ervoor dat Leuven snel werk maakt van de sanering. "Na verdere analyse van de vervuiling moet met de Vlaamse overheid de nodige afspraken worden gemaakt over de sanering. Hierbij dient men tot een werkbare afspraak te komen waarbij de kosten door de bevoegde overheid worden gedragen en juridisch bekeken wordt hoeveel er van de kosten kunnen gerecupereerd worden door de historische vervuilers". Na de sanering dient volgens Groen werk gemaakt worden van een natuureducatieve ontwikkeling van dit natuurgebied dat er momenteel wat verwaarloosd bijligt.

(bron: Nieuwsblad)

02.08.2018


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina