wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Oxfam Wereldwinkel op zoek naar nieuwe locatie

De Oxfam Wereldwinkel Wijgmaal is op zoek naar een nieuwe locatie in Wijgmaal. De eigenaar van de huidige winkel heeft verleden jaar laten weten het lopende contract niet te willen verlengen. Het budget is beperkt en maakt het onmogelijk om in Wijgmaal een pand te huren op de normale woningmarkt.

Daarom zijn ze op zoek gegaan naar mogelijke plaatsen in openbare gebouwen in de gemeente die in aanmerking zouden kunnen komen om de winkel onder te brengen.

Hun oog viel toen op het leegstaande bibliotheeklokaal in het Ymeriacomplex, dat alleen gebruikt werd als opslagplaats en bureau (er stond inderdaad een pc). Dat zou een zeer goede locatie zijn en een meerwaarde bieden voor het gebouw, voor de omgeving en voor de inwoners van Wijgmaal. Er zijn immers ruimschoots parkeerplaatsen aanwezig, wat de bereikbaarheid enorm ten goede zou komen.

Een gesprek met een verantwoordelijke van de sportdienst leerde dat dit echter geen optie was, omdat deze plaats ingenomen zou worden door de groendienst als omkleedruimte, wat dan ook kort daarna is gebeurd.

De wereldwinkel in de vroegere bibliotheek zou de gemeenschapsfunctie van de Ymeria versterken en opnieuw meer leven brengen op die locatie.

Tijdens een gesprek met een medewerker van het departement gebouwen en ruimtelijke ordening zijn er andere mogelijkheden in Wijgmaal onder de loep genomen: de gemeenteschool, het stationsgebouw, bijgebouwen van het kasteeltje enz., zonder enig resultaat. Voorlopig is er dus geen ruimte die geschikt is om de wereldwinkel in onder te brengen.

Vermits Leuven een fair trade gemeente is, hopen ze nog steeds op enige tegemoetkoming of steun in hun zoektocht.

Als ze voor april 2020 geen oplossing vinden, dan zou de wereldwinkel in Wijgmaal verdwijnen.

(bron: www.hildevanwichelen.be )

13.08.2018


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina