wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Historiek van Wijgmaal


Wijgmaal en Remy

Edward RemyEdward Remy begon zijn taak te Wijgmaal in 1855. Hij stierf in Leuven op 3 maart 1896. Uit de beoordeling van tijdgenoten, sommigen zelfs naaste medewerkers, bleek de ontzaglijke stuwkracht die uitging van deze onvermoeibare werker en doordrijver. Verder werd gewezen op wat hij ook buiten Wijgmaal gepresteerd had. Zijn werkkring omvatte dus veel meer dan de reeds aanzienlijke realisaties die we van hem kennen in onze onmiddellijke omgeving. De overledene treedt naar voor als één van de meest invloedrijke figuren: als mens, als industrieel, als sociaalvoelend werkgever en als edelmoedig mecenas. Zelfs door alle eer en roem is hij gebleven wat hij was: een eenvoudig, in-goed mens, die weinig tijd verspilde aan woordenkramerij. Een man van daden.

Oude molens RemyIn 1855 kocht Edward Remy een watermolen op de Dijle en een groot herenhuis gelegen op de linkeroever. Oorspronkelijk bestond de fabriek uit een olieslagerij, een maalderij en een rijstpellerij. Op ongeveer dertig jaar tijd groeide het uit tot één van de meest bloeiende bedrijven van ons land.
Rond 1900 werden de eerste gebouwen van het nieuwe gebouwencomplex Remy aan de vaart opgetrokken. Later groeide het uit tot het grootste stijfselfabriek van West-Europa, met verschillende vestigingen in het buitenland.

Bloemmolens en fabrieken RemyDit is het gebouwencomplex van de Remy-fabrieken gelegen langs de vaart Leuven-Mechelen. De eerste gebouwen dateren van het einde van de negentiende eeuw. De straat van de fabriek naar de spoorweg toe werd na de fusies van de gemeente Remylaan genoemd, als aandenken aan Edward Remy, de man die Wijgmaal bekendheid gaf. Daar lag ook de overzetschuit om mensen die in ?t Plaveifabriek werkten, naar hun werk te brengen.

CasinoDeze foto toont 'het Casino'. Het was de feestzaal van de fabrieken Remy en lag naast de spoorweg bij de nieuwe wijk, het Rietensveld.
De FoyerFoyer-Remy werd op 1 april 1930 in gebruik genomen. Naast de ruime feestzaal waarover alle maatschappijen konden beschikken, was er in de linkervleugel ook een afdeling waar de sociale en medische diensten ondergebracht waren. Het geheel was bedoeld als een 'haard' waar iedereen zich thuis kon voelen.

YmeriaHet gebouw hiernaast werd opgetrokken in 1880 en staat ook vandaag nog bij de mensen bekend als 'den Bâ'. Vroeger stond dit gebouw op de plaats waar nu het voetbalterrein zich bevindt.
Ingericht met klaslokalen, eetzaal en verblijfsmogelijkheden voor bedienden, werd het in de oorlog van 1914-1918 gebruikt voor ?t Komiteit (bedeling van rantsoenen). Het hoge gebouw deed dienst als woning voor de ingenieurs van de fabriek. Voor deze 'bâ' zou de eerste kapel van Wijgmaal gestaan moeten hebben. In 1937-1938 moest het plaatsmaken voor een moderner gebouw: Ymeria.

opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina