wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Historiek van Wijgmaal


Kerk en Hadrianus

De kerk van Wijgmaal werd opgericht tussen 1887 en 1888 in neogotische stijl. Ook de pastorie dateert uit die periode. Het werd een driebeukig bedehuis toegewijd aan de Heilige Hadrianus. De inzegening vond plaats op 7 september 1888. De eigenlijke kerkwijding gebeurde door Kardinaal Goossens, aartsbisschop van Mechelen, op 10 augustus 1893. Kerk Wijgmaal
De eerste pastoor was Z.E.H. P.A. Bellon, die voor hij naar Wijgmaal kwam, onderpastoor was in Kampenhout. Hij overleed te Wijgmaal in 1912. Links van de kerk staat het huis van de eerste koster van Wijgmaal, J.B. Vermeiren dat rond 1920 gebouwd is. Zijn dochter was modiste en verkocht er hoeden en klakken.

Op de tekening kan je de toen pas aangeplante bomen zien van 'den boelvaer' , de huidige privaatweg. Dit gebeurde in 1930, ter gelegenheid van de inhuldiging van ?Foyer Remy?.

Deze tekening geeft het huidige binnenzicht weer, na de restauratie en verbouwingswerken omstreeks 1950.
Toen werden de lage spitsbogen naar de zijkapellen geplaatst en op de muren werden teksten in gotische letters aangebracht.
afbeelding
Hieronder ziet u het beeld van St.-Hadrianus dat in de processie werd meegedragen.
Het beeld is 123 cm groot en is uit eik gesneden. De heilige, uitgedost als een krijger met wapenrok en helm, houdt in de rechterhand een zwaard en in de linker een aambeeld vast. Aan zijn voeten ligt een leeuw, het symbool voor zijn moed.

HadrianusWie was Hadrianus? Geen heilige, maar een ongelovig, jong Romeins hoofdman afkomstig uit Nikomedië. Hij was buiten weten van haar vader gehuwd met Natalia, een geheim bekeerlinge.

Aangezien hij goed aangeschreven stond in het leger, maakte hij al snel promotie. Zo werd hij bewaker van de gekerkerde christenen, die zich niet wilden neerleggen bij het gezag van keizer Maximiaan. Hij kon niet zwijgen tegen zijn vrouw over de onwrikbare standvastigheid van de volgelingen van Christus. Eén in liefde, werden ze ook één in een geloof dat hun uiteindelijk het leven zou kosten. Maximiaan had namelijk van verklikkers vernomen dat ook zijn hoofdman christen was geworden en hij zwoer een einde te maken aan die dubbelzinnige praktijken. Met drieëntwintig gezellen werd Hadrianus veroordeeld om geradbraakt te worden.

De gebeenten van Hadrianus kwamen in ons land terecht en werden oorspronkelijk bewaard in de abdij van Rocourt, bij Péruwelz. Veiligheidshalve werden ze, ten tijde van de Noormannen, ingemetseld onder het hoofdaltaar van de Collegiale kerk en bleven daar tot in 1100. Toen kregen ze een vaste rustplaats in de abdij van Geraardsbergen. Van daar uit werd de eredienst van St.-Hadrianus over Vlaanderen verspreid, vooral om zijn speciale bescherming tegen de pest. In de streek van Leuven alleen al zou die ruim 20.000 slachtoffers maken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in die stormachtige periode de bedevaartplaatsen als het ware werden bestormd zoals dus ook Geraardsbergen met zijn beroemd relikwieschrijn van St.-Hadrianus.

KapelMisschien is zo het St.-Hadrianusrelikwie in Wijgmaal terecht gekomen aangezien rond die jaren waarschijnlijk de kapel gebouwd werd.

opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina