wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Historiek van Wijgmaal


Publicaties

Het boek "Van Wicmale tot Wijgmaal" werd tot stand gebracht door de werkgroep "Van afbeeldingWicmale tot Wijgmaal" bestaande uit Jacques Berckmans, Michel Berckmans, Constant Bollion, Johan De Fraye, Rose Vuylsteke, Roger Geets, Rudi Marteau, Jan Mulier, Annabel Sels, Valère Oversteyns en Christian Van Meensel.

Dit interessante boek met tal van prachtige foto's en illustraties kan u voor de prijs van € 30 bekomen bij Roger Geets, Meerstraat 1 in Wijgmaal. (tel.: 016/44.56.00)

Om een goede indruk te krijgen van wat in het boek wordt aangeboden kan u de inhoudsopgave, het woord vooraf en de inleiding downloaden in pdf-formaat.


Boek : 'Meesteremy'. Verzameld werk met levensverhaal.
Auteur-uitgever : Mia Jespers

2003 was het jubileumjaar van Jan Remy Alloing, alias Meesteremy. Deze onderwijzer en Vlaamse dichter uit de eerste helft van de 20e eeuw overleefde de Eerste Wereldoorlog als krijgsgevangene in Duitsland. Daar verwoordde hij zijn gevoelens en bekommernissen in gedichten. Na zijn terugkeer en de hereniging met zijn gezin bleef hij nog geruime tijd schrijven. Hij hanteerde een romantische, poëtische taal in verschillende genres en behandelde uiteenlopende onderwerpen. Vier boekjes heeft de schrijver zelf uitgegeven, maar een aantal manuscripten werd nooit gepubliceerd.

afbeeldingHet boek 'Meesteremy' bundelt het geheel van zijn bewaard gebleven werk, in chronologische volgorde. De oorspronkelijke versie en de authentieke spelling en schrijfwijze zijn behouden. Het volledig werk bevat de originele pentekeningen, waarvan een dertigtal van de Leuvense kunstschilder Frans Nackaerts. Daarnaast zijn er drie schilderijen van deze kunstenaar in opgenomen. Het levensverhaal van Meesteremy is uitgebreid verteld en geïllustreerd. Zo is het boek een tijdsdocument en het heeft ongetwijfeld ook een Vlaams-historische en literaire betekenis. Bovendien gaat het om heemkundig erfgoed en zelfs om een oorlogsdocument uit de Eerste Wereldoorlog.

Het boek, uitgegeven in eigen beheer, verschijnt naar aanleiding van de 120e geboorteverjaardag en de 50e verjaardag van het overlijden van Jan Remy Alloing. Het bevat een cd met getoonzet werk, verzorgd door kleinzoon Bart Alloing. Loes Van den Heuvel spreekt een tekst in.

Het boek Meesteremy is te verkrijgen na telefonische afspraak 016 58 17 33 bij Mia Jespers (echtgenote Hugo Swings), Olmendreef 27 3110 Rotselaar-Heikant. Prijs van het boek met cd: 40 euro (email: mia.jespers@hotmail.com)

Het persbericht kan u hier downloaden in pdf-formaat.
Meer info : users.pandora.be/Meesteremy

Meesteremy. Verzameld werk met levensverhaal. Jan Remy Alloing. 1883-1953
588 bladzijden - 22,5 x 16 cm - harde kaft - kwaliteitspapier
Drukkerij n.v. Peeters, Warotstraat 50, 3020 Herent
ISBN 90-9017 107-X
NUR-kenmerken: 345, 373, 680, 689, 860


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina