wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Parochienieuws
Uitgave: 04.10.2021
afbeelding EUCHARISTIEVIERINGEN

Zondag 10 oktober
09.30 u Mis voor rechthebbende
Lector: Greet Vissenaekens

Zondag 17 oktober
09.30 u Gebedsviering
Lector: Kristof Huysmans


PAROCHIEBLAD
Heeft u uw parochieblad niet ontvangen? Bel naar 03/210 08 30, geef uw naam en volledig adres op en alles komt in orde.

TEKSTEN PAROCHIEBLAD
Heb jij ook nieuws van je vereniging, van je wijk, van je buren, en zou je die willen laten publiceren in het parochieblad? Graag 2 weken voor verschijnen bezorgen aan Marc Van Den Broeck: marc.van.den.broeck@telenet.be.

ZONESECRETARIAAT - RAND
Voor het bestellen van missen en binnenbrengen van documenten i.v.m. inschrijvingen vormsel, eerste communie enz. kan u beperkt terecht op dinsdagvoormiddag van 10.00u tot 11.00u. De aanvragers voor een doopsel verwijzen we naar 1 centrale persoon voor de zone Leuven aan de Dijle - Rand, namelijk mevr. Nelly Mestdagh, die de centralisatie van al de doopaanvragen doet in de geloofsgemeenschappen. Hier kan men gerust bellen op het nummer 016 44 51 32 of op nummer 0472 60 41 83.

KERKRAAD EN PAROCHIEPLOEG OP GEBOUW EXCURSIE
Op zaterdag 18 september 2021, zijn de dames en ook de heren van Parochieploeg en Kerkraad samen op inspectieronde geweest in Kerk en Pastorie. Zo kwam er een deftige lijstje mankementen tot stand en op te frissen situaties bijeen. Aansluitend werd er overlegd, hoe de werken best aangepakt worden. Het kan wel deels door eigen mankracht gerealiseerd worden, maar er zal eveneens externe interventie noodzakelijk zijn.

HERDENKING JAN HENDRICKX
(Bericht van Diane Caes - Bestuur CD&V Sectie Wijgmaal)
Jan Hendrickx stierf op 19 mei 2020 en de uitvaart vond door de corona maatregelen plaats in intieme kring. Voor zijn herdenking zal er op 31 oktober om 9.30u in de St. Hadrianuskerk te Wijgmaal een herdenkingsviering doorgaan. Welkom aan de familieleden, vrienden en kennissen, collega‚€ôs, bestuursraad van het kerkfabriek Wijgmaal van vroeger en nu ‚€¶ kortom, iedereen die Jan heeft gekend en ook zijn politieke ambities kenden. Als jarenlange steunpilaar voor destijds CVP en nu CD&V was Jan Hendrickx een mens met een ten volle Christen-Democratische inslag. Als voorzitter van CD&V Sectie Wijgmaal vind ik het een eer dat we Jan, juist voor Allerheiligen, een mooie afscheidsviering kunnen geven.


AGENDA

PAROCHIEPLOEG VERGADERING
Op dinsdag 19 oktbober om 14.00 u is er Parochieploeg vergadering in de pastorie.


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina