wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Parochienieuws
Uitgave: 03.05.2021
afbeelding EUCHARISTIEVIERINGEN
Zondag dienst
09.30 u. Als gevolg van de lockdown maatregelen blijft de kerk als gebedshuis open, maar tot nader order zonder eredienst of gebedsviering.


PAROCHIEBLAD
Heeft u uw parochieblad niet ontvangen? Bel naar 03/210 08 30, geef uw naam en volledig adres op en alles komt in orde.

TEKSTEN PAROCHIEBLAD
Heb jij ook nieuws van je vereniging, van je wijk, van je buren, en zou je die willen laten publiceren in het parochieblad? Graag 2 weken voor verschijnen bezorgen aan Marc Van Den Broeck: marc.van.den.broeck@telenet.be.

ZONESECRETARIAAT - RAND
Voor het bestellen van missen en binnenbrengen van documenten i.v.m. inschrijvingen vormsel, eerste communie enz. kan u beperkt terecht op dinsdagvoormiddag van 10.00u tot 11.00u. De aanvragers voor een doopsel verwijzen we naar 1 centrale persoon voor de zone Leuven aan de Dijle - Rand, namelijk mevr. Nelly Mestdagh, die de centralisatie van al de doopaanvragen doet in de geloofsgemeenschappen. Hier kan men gerust bellen op het nummer 016 44 51 32 of op nummer 0472 60 41 83.

MEIMAAND
Maria, troost van de getroffenen, omhels al uw kinderen in nood en bid dat God zijn almachtige hand zal uitsteken en ons zal bevrijden van deze vreselijke pandemie, zodat het leven opnieuw zijn normale gang kan gaan. Bescherm de artsen, verpleegsters, gezondheidswerkers en vrijwilligers die zich in de frontlinie van deze noodtoestand bevinden en hun leven riskeren om anderen te helpen.
Steun hun heldhaftige inzet en verleen hen kracht, edelmoedigheid en een blijvende goede gezondheid.
Paus Franciscus.

OVERLEDEN
Op 3 april overleed Fran├žois Van Laer in het woonzorgcentrum Wijgmaalbroek in Wijgmaal, gesterkt door het ziekensacrament. Hij werd geboren in Leuven op 21 mei 1922. De uitvaart was op zaterdag 10 april 2021. Wij bieden de familie onze christelijke deelneming bij dit afscheid.

OVERLEDEN
Op 20 april overleed Maurice Schoolmeesters in het UZ Leuven Campus Gasthuisberg. Hij werd geboren te Rotselaar op 16 juni 1945. De uitvaart voor Maurice Schoolmeesters vond plaats op woensdag 28 april 2021. Wij bieden de familie onze christelijke deelneming bij dit afscheid.
opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina