wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Parochienieuws
Uitgave: 07.06.2021
afbeelding EUCHARISTIEVIERINGEN

Zondag 13 juni
09.30 u Zondagsviering

Zondag 20 juni
09.30 u Zondagsviering


PAROCHIEBLAD
Heeft u uw parochieblad niet ontvangen? Bel naar 03/210 08 30, geef uw naam en volledig adres op en alles komt in orde.

TEKSTEN PAROCHIEBLAD
Heb jij ook nieuws van je vereniging, van je wijk, van je buren, en zou je die willen laten publiceren in het parochieblad? Graag 2 weken voor verschijnen bezorgen aan Marc Van Den Broeck: marc.van.den.broeck@telenet.be.

ZONESECRETARIAAT - RAND
Voor het bestellen van missen en binnenbrengen van documenten i.v.m. inschrijvingen vormsel, eerste communie enz. kan u beperkt terecht op dinsdagvoormiddag van 10.00u tot 11.00u. De aanvragers voor een doopsel verwijzen we naar 1 centrale persoon voor de zone Leuven aan de Dijle - Rand, namelijk mevr. Nelly Mestdagh, die de centralisatie van al de doopaanvragen doet in de geloofsgemeenschappen. Hier kan men gerust bellen op het nummer 016 44 51 32 of op nummer 0472 60 41 83.

HERVATTING MISVIERINGEN
De Parochieploeg heeft op 26 november beslist om de zondagsvieringen van 9.30u vanaf 13 juni terug op te starten. De vieringen gaan door met behoud van het dragen van een mondmasker en de nodige afstand in de kerk, behalve in de eigen bubbel. De gebedsmomenten op zaterdagavond gaan voorlopig nog niet door, maar daar wordt aan gewerkt om die ook zo snel mogelijk van start te kunnen laten gaan.
Er zal ook terug een maandelijkse doopviering zijn verspreid over de Sint-Martinus kerk (Wilsele), Sint-Hadrianus kerk (Wijgmaal) en Sint-Agatha kerk (Wilsele-Putkapel).

OVERLEDEN
Op 23 mei 2021 Rudi Marteau. omringd door zijn gezin en gesterkt door het ziekensacrament. Hij werd geboren in Wijgmaal op 22 februari 1963; een geboren en getogen Wijgmalenaar! Hij was beroepsmilitair bij de Belgische Luchtmacht en was korpsoverste bij de Meteo Wing op de Vliegbasis Beauvechain. Rudi was een fervent tuinier en was voorzitter van het Groen ComitĂ© Wijgmaal. Als actief lid van ‘Van Wicmaele tot Wijgmaal’ lag het Wijgmaals erfgoed hem nauw aan het hart. Vele Wijgmalenaren en alle parochiemedewerkers kenden Rudi o.a. van de vele tentoonstellings intiatieven gegeven in de pastorie vanuit de erfgoedkring ‘Van Wickmale tot Wijgmaal’ waar telkens verschillende onderwerpen aan bod kwamen van Wijgmaal tijdens WOI en WOII.
De uitvaart vond plaats in intieme kring op zaterdag 30 mei 2021. Rudi en zijn echtgenote hebben 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Wij bieden de familie onze christelijke deelneming bij dit droevige afscheid en geloven dat Rudi nu rust in eeuwige vrede.

OVERLEDEN
Op vrijdag 28 mei 2021 nam onze geloofsgemeenschap waardig afscheid van Mevr. Godelieve Demeyer. Zij werd geboren in Herent op 8 juni 1943 en overleed, na een lange ziekte, in het WZC Den Olm in Bonheiden op 21 mei 2021. Godelieve had 3 kinderen en was oma van 10 kleinkinderen. Zij was trouw lid van het parochiekoor Hadricantus. Wij geloven dat zij nu de eeuwige rust heeft gevonden in de handen van de Heer.

GEBOORTE KERKUILEN
Op zaterdag 5 juni kwamen Ludo Smets en Eddy Sente juist op tijd om de jonge kerkuilen te ringen. Ze vonden 3 volgroeide jongen, 1 vrouwtje en 2 mannetjes die elk ogenblik konden uitvliegen. Ook lag er een dood jong in de kast, volgens Ludo natuurlijke uitval. De foto's benadrukken de acrobatische toestanden waarin de mannen moeten werken in onze kerk. 133 jaar geleden bij de bouw van de kerk was geen huisvesting voor uilen voorzien. Op andere plaatsen staan voor hun hoogtewerkers of stellingen klaar wanneer ze de jongen komen ringen, maar dat is in onze kerk niet mogelijk.
Bericht vanuit de Kerkuilenwerkgroep â€" doorgestuurd door Leen Strickopmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina