wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Parochienieuws
Uitgave: 22.06.2020
afbeelding EUCHARISTIEVIERINGEN

Zaterdag 27 juni
18.00 u. Gebedsmoment gaat niet door. Onze kerkgangers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de viering op zondagmorgen

Zondag 28 juni
09.30 u. Mis voor de Parochie (voorlopig nog geen Herdenkingsviering)

Zaterdag 4 juli
18.00 u. Gebedsmoment gaat niet door. Onze kerkgangers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de viering op zondagmorgen

Zondag 5 juli
09.30 u. Mis voor de Parochie
Voorganger: Dominique Vandebergh

Zaterdag 11 juli
18.00 u. Gebedsmoment gaat niet door. Onze kerkgangers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de viering op zondagmorgen

Zondag 12 juli
09.30 u. Mis voor de Parochie
Voorganger: Dirk De Vis

Zaterdag 18 juli
18.00 u. Gebedsmoment gaat niet door. Onze kerkgangers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de viering op zondagmorgen

Zondag 19 juli
09.30 u. Gebedsviering

Zaterdag 25 juli
18.00 u. Gebedsmoment gaat niet door. Onze kerkgangers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de viering op zondagmorgen

Zondag 26 juli
09.30 u. Vrome schikking voor echtgenoten Vanvaeck - Cnops
Voorganger: Dirk De Vis

Zaterdag 1 augustus
18.00 u. Gebedsmoment gaat niet door. Onze kerkgangers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de viering op zondagmorgen

Zondag 2 augustus
09.30 u. Mis voor de Parochie
Voorganger: Dominique Vandebergh


PAROCHIEBLAD
Heeft u uw parochieblad niet ontvangen? Bel naar 03/210 08 30, geef uw naam en volledig adres op en alles komt in orde.

TEKSTEN PAROCHIEBLAD
Heb jij ook nieuws van je vereniging, van je wijk, van je buren, en zou je die willen laten publiceren in het parochieblad? Graag 2 weken voor verschijnen bezorgen aan Marc Van Den Broeck: marc.van.den.broeck@telenet.be.

ZONESECRETARIAAT - RAND
Voor het bestellen van missen en binnenbrengen van documenten i.v.m. inschrijvingen vormsel, eerste communie enz. kan u beperkt terecht op dinsdagvoormiddag van 10.00u tot 11.00u. De aanvragers voor een doopsel verwijzen we naar 1 centrale persoon voor de zone Leuven aan de Dijle - Rand, namelijk mevr. Nelly Mestdagh, die de centralisatie van al de doopaanvragen doet in de geloofsgemeenschappen. Hier kan men gerust bellen op het nummer 016 44 51 32 of op nummer 0472 60 41 83.

ZONDAGSVIERINGEN GELOOFSGEMEENSCHAP WIJGMAAL
Na ongeveer 3 maanden lock-down kreeg ook onze parochie de toelating om vanaf zondag 14/06/2020 terug een wekelijkse zondagsviering in onze kerk te laten doorgaan. Uiteraard dient aan een aantal hygiënische voorwaarden te worden voldaan, dit met het doel de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Samen met pater Dominique Vandebergh en Kristof Huysmans, lid van onze kerkfabriek, heeft de parochieploeg overleg gepleegd over het heropstarten van de vieringen. De kerk is ondertussen zo ingericht, dat rekening houdend met de procedures er terug misvieringen kunnen doorgaan. Belangrijke elementen hierbij zijn zoveel als mogelijk éénrichtingsverkeer in de kerk, ontsmetting van de stoelen voor de misviering, ontsmetting van de handen bij het binnenkomen van de kerk, zang door een koor is nog niet toegelaten, individueel meezingen mag, gebruik van zangboeken is niet toegelaten (er worden liedjes op een apart blad afgedrukt),er mag niet met 'de schaal' worden rond gegaan (na de viering een vrije bijdrage in een mandje leggen mag), de communie moet op een hygiënisch veilige manier worden bedeeld, de wijwaterbekkens moeten geledigd zijn, enz…
Omwille van de te kleine oppervlakte van de weekkapel kan het gebedsmoment er op zaterdagavond niet doorgaan. De overheid vraagt ongeveer 7 m2 ruimte per kerkganger (een cirkel met een straal van 1.5 meter). Graag willen wij onze kerkgangers die gewoonlijk het gebedsmoment bijwonen op zaterdagavond, voorlopig uitnodigen om deel te nemen aan de viering op zondag
morgen. Graag willen wij u na zo lange tijd terug verwelkomen in onze kerk!
De parochieploeg St.-Hadrianus Wijgmaal

OVERLEDEN
Op 13 juni 2020 overleed godvruchtig Jeanne Govaerts in het UZ Leuven campus Gasthuisberg. Zij werd geboren te Herent op 24 mei 1927. Er werd afscheid genomen in beperkte kring in onze Sint-Hadrianus kerk op 20 juni, evenals tijdens de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats van Wijgmaal. Vanwege de Parochiegemeenschap bieden wij de familie onze christelijke deelneming aan.


AGENDA

VAKANTIEPERIODE
We zijn er een aantal weken tussenuit. Geniet alvast van de vakantieperiode!

opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina