In de kijker


Pastor Frans Leyssen Oktober 2003

Een korte close-up van onze nieuwe - sinds 1 juli 2003 - pastor Frans Leyssen

Pastor Frans LeyssenSteekkaart
  • Naam: Frans Leyssen
  • Geboortedatum:13/06/1943
  • Afkomstig van:Hamont
  • Wapenfeiten (verwezenlijkingen):32 jaar Godsdienstleraar in het Gemeenschapsonderwijs: Hoger Technisch onderwijsWat verwacht u van de parochie? Wat wil u zelf verwezenlijken in de parochie?

Een parochie waar iedereen voor elkaar openstaat en groeit in gemeenschap die gelooft in de mens met zijn eigen kunnen. Een openbeleidscultuur.
Een parochie waar de samenleving nog echt samen-leven is in geloof in onze Aller Vader.
Een parochie die uitziet naar de toekomst. Een toekomst waar de leken een belangrijke rol is weggelegd. De parochie zal voorbereid moeten zijn en zo georganiseerd worden, dat zij perfect kan functioneren in het tijdperk zonder priester. Een parochie waar leken hun verantwoordelijkheid opnemen om de gelovige gemeenschap te leiden.

Wijgmaal wordt niet echt uw thuis. Wat gebeurt er met de pastorij?

Wijgmaal wordt WEL mijn THUIS.
Thuis wil niet zeggen dat er ook uw domicilie moet zijn. De pastorie blijft de ambtswoning van de parochie-administrator. Daarnaast wordt de pastorie een open pastorie, waar iedereen welkom is. De pastorie staat ook ter beschikking van de gemeenschap: Een parochiesecretariaat wordt er uitgebouwd; het is de werkplaats van de parochieploeg, de kerkfabriek en de verenigingen. Op de boven verdieping is er vergaderingruimte voorzien van drie lokalen van ongeveer veertien personen.

Waarom verkiest u Herent boven Wijgmaal, ondanks het feit dat de inwoners van Wijgmaal erg gastvrij zijn?

Natuurlijk is Wijgmaal gastvrij, niemand twijfelt daaraan. Dit heb ik reeds ervaren.
Dit sluit niet uit dat ik mij na mijn taak eens gaarne wil terugtrekken, weg van de zorgen van een parochie. En dit wil ik doen in mijn huis te Herent, om van de rust en stilte en mijn pensioen ook ietwat te genieten en de batterijen op te laden.

afbeeldingWaarom denkt u dat zo weinig jonge mensen zich nog geroepen voelen om priester te worden?

Deze vraag wordt wel honderd keren gesteld en is ook moeilijk te beantwoorden.
In feite moet men deze vraag aan de jeugd zelf stellen. Waarom willen er geen jongeren meer opstaan om priester te worden? Nu kunnen we alleen maar veronderstellingen maken. Is het de vervlakking van de maatschappij? Is het de welvaart, de luxe. Onze gezinnen spelen hierin een grote rol: nl. is er voldoende een voedingsbodem in onze gezinnen aanwezig om de roeping van onze jongeren te laten rijpen?
Durft de jeugd nog wel terug te keren naar de bron van onze christelijke cultuur, onze christelijke waarden? De bron is Jezus. Zijn onze christelijke waarden niet teveel verloren gegaan? Missen we niet wat diepgang in ons leven? De jeugd heeft steun nodig en aanmoediging van mensen die voor hen iets betekenen.

Als afsluiter: wat is uw levensmotto?

Inzet,dienstbaarheid aan de gemeenschap om alzo mensen gelukkig te maken.

© 2001 - 2021 wijgmaal.be

deze pagina werd afgedrukt vanop http://wijgmaal.be/printing.php/www/close/details/close/3/