St. Hadrianus parochie


St. Hadrianuskerk te Wijgmaal

Wijgmaal {*Wijchmaal} kerkdorp in de gemeente Leuven.
Zo staat het te lezen in Verschueren's Groot Ge´llustreerd Woordenboek, negende uitgave, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1991.

Wijgmaal is een kerkdorp. Zoals eind jaren 1800 in Barcelona Antonio Gaudi op initiatief van rijke industriŰlen startte met de bouw van de Sagrada Familia, kerk van de H. Familie, zo gebeurde dat ook hier, helaas na afbraak van de eeuwenoude kapel. De initiatiefnemer was de industrieel Edouard Remy, de stichter van de Fabrieken Remy. Onze kerk kreeg omstreeks 2003 een grondige renovatie. De gelovige gemeenschap, gemeenschap binnen de gemeenschap, komt er op zondag om 09.30 u, en ook op zaterdag om 18u, samen om God te loven en te danken.


God loven en danken, dat is de co÷rdinaten van ons leven zo uitzetten, dat het gemeenschapsleven bevrijdend en open wordt, geen verstikkend en warrig kluwen.
De kerk is ook de plaats voor de grote overgangen in het leven, geboorte en doop, eerste communie, puberteit en vormsel, huwelijk , je leven in elkaars handen leggen Ún het in Gods handen leggen als de spoel af is. Dan wordt ons lichaam onder het grote glasraam van Maria Hemelvaart door, oostwaarts buiten gedragen: de uitvaarten, zowat tien keer per jaar. Zoals de H. Wivina, door ouderen wel gekend, nu opnieuw frontaal naar St. Hadrianus staat te kijken, zo moet je ook de fraaie glasramen bekijken. Twee per twee, en je dan omdraaien en het koppel aan de overkant bekijken. Op die manier en alleen zo, duikt een verbluffend verhaal op, een grondige catechese over de inhoud van ons geloof. Dank zij de onvermoed milde steun van de inwoners van ons kerkdorp, hangt er nu in veertien taferelen, olie op doek, een Scheldekruisweg van Tony Van Os. Hiermee staat onze kerk op de artistieke kaart van Belg´e.
In deze kerk kunnen de mensen uit Wijgmaal elkaar ontmoeten in christelijk geloof.


(met dank aan Guy Festjens)
© 2001 - 2021 wijgmaal.be

deze pagina werd afgedrukt vanop http://wijgmaal.be/printing.php/www/page/page/parochie/