Parochienieuws
Uitgave: 09.12.2019
afbeelding EUCHARISTIEVIERINGEN

Zaterdag 14 december
18.00 u. Gebedsmoment

Zondag 15 december
09.30 u. 3e Adventszondag. Gebedsviering
Lector: Kristof Huysmans

Zaterdag 21 december
18.00 u. Gebedsmoment

Zondag 22 december
09.30 u. 4e Adventszondag.
Voorganger: Dominique Vandebergh
Lector: Rita Metsler

Dinsdag 24 december
22.30 u. Kerstliederen door het Hadricantus koor
23.00 u. Nachtmis Kerstmis.
Voorganger: Dirk De Vis

Woensdag 25 december
09.30 u. Kerstviering
Voorganger: Dirk De Vis


FONDS PAROCHIALE WERKEN
Het rekeningnummer voor het fonds Parochiale werken: BE76 7343 2900 3595.
Vermeld bij uw milde schenking volgende vermelding: Parochiale Werken Wijgmaal

PAROCHIEBLAD
Heeft u uw parochieblad niet ontvangen? Bel naar 03/210 08 30, geef uw naam en volledig adres op en alles komt in orde.

TEKSTEN PAROCHIEBLAD
Heb jij ook nieuws van je vereniging, van je wijk, van je buren, en zou je die willen laten publiceren in het parochieblad? Graag 2 weken voor verschijnen bezorgen aan Marc Van Den Broeck: marc.van.den.broeck@telenet.be.

ZONESECRETARIAAT - RAND
Voor het bestellen van missen en binnenbrengen van documenten i.v.m. inschrijvingen vormsel, eerste communie enz. kan u beperkt terecht op dinsdagvoormiddag van 10.00u tot 11.00u. De aanvragers voor een doopsel verwijzen we naar 1 centrale persoon voor de zone Leuven aan de Dijle - Rand, namelijk mevr. Nelly Mestdagh, die de centralisatie van al de doopaanvragen doet in de geloofsgemeenschappen. Hier kan men gerust bellen op het nummer 016 44 51 32 of op nummer 0472 60 41 83.

HEILIGE WIVINA
Dinsdag 17 december is het naamfeest van de heilige Wivina die reeds lange tijd in onze kerk vereerd wordt. De heilige Wivina van Bijgaarden was een abdis van het klooster van Groot- Bijgaarden. Over haar levensloop is weinig met historische zekerheid bekend. Wivina werd geboren in Oisy in het Franse departement Pas-de-Calais in 1109 en was een dochter van Hugo II. Ze zou een bevallig meisje zijn geweest, die door een zekere Richward ten huwelijk was gevraagd. Wivina had echter andere plannen met haar leven, wees hem af en zei dat ze liever een leven in kuisheid en in dienst van God wilde leven. De sage vertelt vervolgens dat Wivina in het jaar 1127 het ouderlijke huis ontvluchtte om samen met enkele gelijkgestemde zielen een kluizenaarsbestaan te leiden in de bossen nabij Groot Bijgaarden. Daar zouden ze een eenvoudig oratorium en enkele simpele kluizenaarswoningen gebouwd hebben. Ze hielden er een uiterst strenge levenswijze op na met vele verstervingsperiodes. Daarnaast volgde ze een vegetarisch dieet. Tijdens een reis zou ze gebeden hebben bij het licht van een kaars. Deze zou zijn uit gegaan en op wonderbaarlijke wijze uit zichzelf terug vlam gevat hebben. Enkele andere wonderen zijn eveneens aan haar toegeschreven.
In 1143 stichtte ze samen met Godfried III van Leuven het klooster van Groot Bijgaarden, waarvan ze de eerste abdis werd. Wivina zou daar overleden zijn op 17 december 1170.
In 1796 werden haar beenderen overgebracht naar de Onze-Lieve- Vrouw-ter-Zavelkerk in Brussel. Daar en in de abdij van Bijgaarden ( die naar haar genoemd : de Sint Wivina abdij) wordt ze nog steeds druk vereerd. Zij is de patrones tegen oog en keelpijn, koortsen en mond en klauwzeer. Ze wordt vaak afgebeeld in kloosterhabijt, met in de ene hand een staf ( dit duidt erop dat zij abdis was) en in de andere hand een brandende kaars. Haar naamdag is 17 december.
De parochie kreeg 2 jaar geleden van een vriendelijke, discrete parochiaan een mooi archiefstuk in dat verband. We bezitten nu een waarschijnlijk oude ( helaas, geen uitgiftejaar op terug te vinden) affiche geproduceerd door kunstdrukkerij Lombaerts in Deurne, met Wivina's beeltenis en ons kerkgebouw er op afgebeeld. Dat werd ingeraamd en bij het beeld van de heilige Wivina vooraan rechts in de kerk geplaatst.

KERSTMIS - NACHTMIS
Het is in Wijgmaal al jaren een traditie dat het Hadricantuskoor op Kerstavond een half uur vr de nachtmis kerstliederen zingt. Ook dit jaar zullen zij u vanaf 22.30 uur in een warme kerk vergasten op mooie kerstliederen en nadien ook de nachtmis verder muzikaal opluisteren. Daarom is het de moeite waard om samen met het hele gezin Kerstmis te vieren in onze kerk. Na de nachtmisviering die doorgaat om 23uur wensen wij elkaar een zalig Kerstmis toe met een glaasje glhwein. Op kerstdag zelf is het om 9.30u de kerstviering. Wij herhalen dat op zondag 24 december er geen mis is om 9.30u.

KERSTWENSEN
Na de vierde zondag van de advent kijken wij volop uit naar Kerstmis: de geboorte van Jezus, de Verlosser. Zijn boodschap van vrede en vergeving brengt ons weer allen dichter bij elkaar tijdens de kerstdagen. De parochieploeg wenst alle mensen van Wijgmaal een zalig Kerstmis toe. Samen kunnen wij als Wijgmaalse gemeenschap meewerken aan een betere toekomst voor de mensen van ons dorp, onze christelijke gemeenschap, en ook voor hen die het minder goed gaat. Dat de geboorte van Jezus ook voor ieder een beter toekomstperspectief mag brengen.

AGENDA

OMHALING WELZIJNSZORG EN PRO-MIGANTIBUS
De omhaling in het weekend 14 & 15 december is voor Welzijnszorg en Pro-Migantibus, twee organisaties gemandateerd door de bisschoppen. Tijdens de Advent vraagt de Kerk ons solidair te zijn met de minst bedeelden van ons land. Zorg voor hen als voor uw eigen kinderen en vrienden ter gelegenheid van Kerstmis. Namens de mensen met onvoldoende bestaansmiddelen danken we u voor uw bijdrage.

SPAGHETTIFEEST - DE TWIJG
Schrijf alvast in uw nieuwe 2020 jaarkalender: op zaterdag 25 januari 2018 vindt weer het jaarlijkse spaghettifeest plaats in onze lokale school "De Twijg ten voordele van de openluchtklassen. Van 12 uur tot 14 uur en van 16 uur tot 20 uur kan je er terecht. Op voorhand inschrijven is niet nodig. Naast spaghetti (ook met veggi-saus) zullen ook croque monsieurs en pannenkoeken beschikbaar zijn.
© 2001 - 2019 wijgmaal.be

deze pagina werd afgedrukt vanop http://wijgmaal.be/printing.php/www/pnews/pnews/pnews/