Vereniging


Femma - Wijgmaal


Femma kijkt met scherpe blik naar de wereld, zeker als het om de vrouw en haar leefwereld gaat. Het accent ligt op het sociaal-cultureel vormingswerk. Daarnaast hebben Femma-vrouwen altijd al actie gevoerd rond milieu, verkeersveiligheid, emancipatie, harmonisering gezin en arbeid...

© 2001 - 2020 wijgmaal.be

deze pagina werd afgedrukt vanop http://wijgmaal.be/printing.php/www/vereniging/details/vereniging/20/Femma_-_Wijgmaal