wijgmaal.be - wijgmaal digitaal!

St. Hadrianus parochie


De Kruisweg

Tony Van Os

In 1932 schilderde Tony Van Os de Scheldekruisweg die zich nu in de St. Hadrianuskerk van Wijgmaal bevindt.
Veertien taferelen in de stijl van zijn tijd, het expressionisme, dat 'de uiterlijke verschijningsvorm ondergeschikt maakt aan de uitdrukking van de wezenskern der dingen'.
Tony Van Os, dat is Vlaams expressionisme, nog méér verinnerlijkt. Jezus stapt en staat en valt in het decor van de Scheldepolders. Bij het licht van een olielamp wordt Jezus ten grave gelegd. In de verte de gloed van de avondschemering, met vermoeden al van het ochtendgloren en de verrijzenis. Maar op de voorgrond, de nacht.
'Die nedergedaald is ter helle'.

Kruisweg?Die nedergedaald is ter helle?. (Geloofsbelijdenis.)

Tony Van Os werd geboren te Antwerpen, 21.06.1886 en stierf in Temse, 05.09.1945. In Temse aan de Schelde staat een monument ter herinnering aan de kunstenaar.
Hij genoot een solide opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en aan het Nationaal Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Thematisch staat hij bekend als schilder van religieuze taferelen, kruiswegen, schilder van Scheldegezichten en landschappen, en ook als portretschilder. Hij schilderde portretten die in Wijgmaal als particulier bezit de huiskamer sieren.

In de kerk van Westrode (thans Meise) kan men de meest aangrijpende van zijn kruiswegen bewonderen. Hij maakte deze op verzoek van z'n vriend Jan Hammenecker, die daar in het begin van de vorige eeuw pastoor was. Andere kruiswegen van Van Os bevinden zich in Halen, Buggenhout-Opstal, Borgerhout en het Klein Seminarie te Sint-Niklaas. In het buitenland zijn werken van Van Os te vinden in Koewacht (Nederland), Ndekesa (Kongo-Zaïre) en Montana (Zwitserland).

Kom maar eens zien te Wijgmaal. In een strenge maar warme verstilde stijl vertelt hij die scharnierdag in de opgang van de mensheid. 'Na het lijden en sterven van Jezus van Nazareth, onze Verlosser, zijn geen nieuwe mythen meer kunnen ontstaan'. (Réné Girard). Scharnierdag waarop wat wij vandaag 'religie' noemen, 'godsdienst' geworden is. Hij hangt daar, in zijn geheel, op zijn plaats: in het huis te Wijgmaal, waar wij God loven en danken.


(met dank aan Guy Festjens)