wijgmaal.be - wijgmaal digitaal!

Parochienieuws
Uitgave: 07.10.2019
afbeelding EUCHARISTIEVIERINGEN

Zaterdag 12 oktober
18.00 u. Gebedsmoment

Zondag 13 oktober
09.30 u. Mis voor Familie Van Nerum - Beullens en kinderen
Voorganger: Dominique Vandebergh

Zaterdag 19 oktober
18.00 u. Gebedsmoment

Zondag 20 oktober
09.30 u. Gebedsviering. Mis voor Jean Ons.
Voorganger: Dirk De Vis


FONDS PAROCHIALE WERKEN
Het rekeningnummer voor het fonds Parochiale werken: BE76 7343 2900 3595.
Vermeld bij uw milde schenking volgende vermelding: Parochiale Werken Wijgmaal

PAROCHIEBLAD
Heeft u uw parochieblad niet ontvangen? Bel naar 03/210 08 30, geef uw naam en volledig adres op en alles komt in orde.

TEKSTEN PAROCHIEBLAD
Heb jij ook nieuws van je vereniging, van je wijk, van je buren, en zou je die willen laten publiceren in het parochieblad? Graag 2 weken voor verschijnen bezorgen aan Marc Van Den Broeck: marc.van.den.broeck@telenet.be.

ZONESECRETARIAAT - RAND
Voor het bestellen van missen en binnenbrengen van documenten i.v.m. inschrijvingen vormsel, eerste communie enz. kan u beperkt terecht op dinsdagvoormiddag van 10.00u tot 11.00u. De aanvragers voor een doopsel verwijzen we naar 1 centrale persoon voor de zone Leuven aan de Dijle - Rand, namelijk mevr. Nelly Mestdagh, die de centralisatie van al de doopaanvragen doet in de geloofsgemeenschappen. Hier kan men gerust bellen op het nummer 016 44 51 32 of op nummer 0472 60 41 83.AGENDA


OKRA BESTUURSVERGADERING
Op vrijdag 11 oktober om 10.00u is er OKRA bestuursvergadering in de pastorie.

OMHALING MISSIEZONDAG
De omhaling van het weekend 19 en 20 oktober gaat naar de organisatie Missio. Christenen worden opgeroepen het wereldmissiewerk te steunen. Missio verdeelt middelen over de bisdommen met de meeste noden op een evenwichtige manier. Door uw steun kunnen we de boodschap van Christus wereldwijd uitdragen.